Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Laadpaal of zonnepanelen? Verzeker ze!
Bescherming Volgen De categorie volgen
12 AUG

Laadpaal of zonnepanelen? Verzeker ze!

12.8.2022
Koen Verdoodt – Director Marketing Mobility - Pricing & Digital Strategy
Koen Verdoodt Director Marketing Mobility - Pricing & Digital Strategy
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 11.8.2022 15:05
Gepubliceerd op 12.8.2022 06:05
Heeft u geïnvesteerd in zonnepanelen of een laadpaal? Breng dan zo snel mogelijk uw verzekeraar op de hoogte. Uw brandverzekering dekt duurzame investeringen meestal zonder bijpremie.
Almaar meer mensen investeren in zonnepanelen of een eigen laadpaal. Dat is duurzaam en het komt uw energievoorziening en energiefactuur ten goede. Niets dan voordelen, dus. Maar wat als uw investering schade oploopt door brand of tijdens een onweer? Sommige verzekeraars zien duurzame investeringen aan uw eigendom automatisch als verzekerde goederen. Dat betekent dat schade door brand, hagel, storm of overstroming gedekt is volgens de voorwaarden van de polis. Andere vragen om de investering eerst te melden, of leggen voorwaarden op. Een telefoontje naar uw verzekeringstussenpersoon is geen overbodige luxe als u in zonnepanelen of een laadpaal investeert. Check meteen ook of diefstal en vandalisme verzekerd zijn. Ook dat komt spijtig genoeg voor.

Gevolgschade is verzekerd

Als uw zonnepanelen of laadpaal verzekerd zijn, dan is ook de gevolgschade gedekt. Stel bijvoorbeeld dat er brand uitbreekt tijdens een oplaadbeurt. Volgens studies is dit risico niet groter dan bij een brandstofmotor, maar het is niet uitgesloten. Is uw laadpaal verzekerd, dan is ook de gevolgschade gedekt die het brandend laadpunt veroorzaakt aan uw woning. De dekking geldt ook voor schade aan derden, bijvoorbeeld als de brand overslaat naar uw buren of als een van uw zonnepanelen wegwaait tijdens een storm. Hou wel rekening met de uitsluitingen in uw polis. Schade aan wagens of aan een vervallen woning die rijp is voor de sloop, is vaak niet gedekt. De complete lijst vindt u terug in uw contract.
Is uw laadpaal verzekerd, dan is ook de gevolgschade gedekt die het brandend laadpunt veroorzaakt aan uw woning.
Het is belangrijk om zo snel mogelijk uw verzekeraar op de hoogte te brengen als u investeert in zonnepanelen of een laadpunt.

Melden aan uw verzekeraar

Een bijpremie is meestal niet verschuldigd voor uw zonnepanelen of laadpaal. U licht wél best snel uw verzekeraar in. Die zal controleren of uw investering gedekt is door uw brandverzekering en zonodig de waarborg uitbreiden. Als de verzekerde bedragen niet volstaan, trekt u beter het kapitaal op, om onderverzekering te vermijden. Is uw huis bij een schadegeval onderverzekerd, dan beperkt de verzekering de uitkering misschien tot de onderverzekering.

Tip: werk altijd met professionals. Zo gebeurt de installatie volgens alle veiligheidsnormen en beperkt u de kans op ongelukken. Sommige verzekeraars dekken alleen professioneel geplaatste zonnepanelen of laadpalen.

Nog vragen? Contacteer uw relatiebeheerder.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Koen Verdoodt Director Marketing Mobility - Pricing & Digital Strategy
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven