Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Een zorgvolmacht: hoe begint u eraan?
Dependency Volgen De categorie volgen
4 MEI

Een zorgvolmacht: hoe begint u eraan?

4.5.2022
Paul Raepsaet – Director Special Needs Planning
Paul  Raepsaet
Paul Raepsaet Director Special Needs Planning
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 3.5.2022 17:09
Gepubliceerd op 4.5.2022 05:09
Almaar meer mensen sluiten een zorgvolmacht af. Als uw bankier staan we klaar om u hiermee te helpen. We fungeren als uw klankbord en lezen het ontwerp van uw notaris na.

Overzicht

  • Het aantal afgesloten zorgvolmachten in België groeide vorig jaar met 15,8%
  • In een zorgvolmacht duidt u aan wie uw vermogen beheert als u dat zelf niet meer kunt
  • BNP Paribas Fortis hielp al tal van klanten bij de voorbereiding van een zorgvolmacht
  • Wat kan uw bank voor u doen?
Zorgvolmachten zitten in de lift. Volgens de Federatie van het Notariaat leidde dat in 2021 tot 68.329 zorgvolmachten in ons land. Dat is een groei met 15,8% in vergelijking met een jaar eerder. Vlamingen sluiten de meeste volmachten af, terwijl de groei het sterkst was in Wallonië (+22,1%). Door corona zijn mensen zich nog meer bewust van hun kwetsbaarheid. Een zorgvolmacht regelt wie het van hen overneemt als ze door ziekte of ongeval niet meer in staat zijn om beslissingen te nemen. Daarin duiden ze één of meerdere personen aan om bijvoorbeeld hun facturen te betalen, bankrekeningen te beheren, huurgelden en pensioenen te innen, fiscale aangiftes in te vullen, hun beleggingen en onroerende goederen te beheren, enzovoort.
BNP Paribas Fortis klanten adviseerde al tal van klanten met een patrimoniale overeenkomst bij de voorbereiding van een zorgvolmacht.

Rol van de bank

Als bank hebben we veel ervaring en expertise in huis om onze klanten te adviseren bij de voorbereiding van een zorgvolmacht. BNP Paribas Fortis deed dit al voor tal van cliënten met een patrimoniale overeenkomst. Samen met de klant overlopen we de belangrijkste bekommernissen. We wegen de pro’s en contra’s af van de verschillende opties. Wie is het meest geschikt als lasthebber? Als u uw kinderen wil betrekken, duidt u één kind aan of meerdere? En wat als u geen kinderen hebt? Moet de volmacht onmiddellijk ingaan of pas later? Wie moet uw wilsonbekwaamheid vaststellen als het zover is? Als de notaris het eerste ontwerp heeft opgemaakt, lezen we na of het voorstel overeenstemt met uw wensen en of alles werkbaar is.
Als uw financiële vertrouwenspartner helpen wij u om gevoeligheden bespreekbaar te maken.Paul Raepsaet

Gevoeligheden bespreekbaar maken

Als financiële vertrouwenspartner helpen wij u om gevoeligheden bespreekbaar te maken. Wenst u één van uw kinderen aan te duiden als lasthebber, omdat hij of zij goed is met administratie? Hou er dan rekening mee dat uw andere kinderen zich mogelijk gepasseerd zullen voelen. Dat gevoel is menselijk, maar daarom niet terecht. Door een open en transparante communicatie vermijdt u veel problemen. Als uw kinderen begrijpen waarom u bepaalde keuzes maakt in uw zorgvolmacht, zullen ze daar begrip voor opbrengen. Dit draagt bij tot een sfeer van vertrouwen. Als bank kennen we de gevoeligheden en brengen we het gesprek mee op gang.

Wilt u meer info? Contacteer uw Private Banker of Wealth Manager.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Paul  Raepsaet

Uw expert

Paul Raepsaet Director Special Needs Planning
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven