Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Duurzame voeding is voor iedereen belangrijk
Beleggen Volgen De categorie volgen
5 OKT

Duurzame voeding is voor iedereen belangrijk

5.10.2020
Caroline Palumbo – Investment Communication Manager
Caroline Palumbo
Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 2.10.2020 15:53
Gepubliceerd op 5.10.2020 05:53
De agrovoedingssector, slachtoffer van zijn eigen fouten, heeft geen keus meer: hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. Bij die overgang zijn alle partijen betrokken: zowel landbouwers als consumenten.

Overzicht

  • De agrovoedingssector is zowel oorzaak als slachtoffer van de klimaatverandering
  • Industrialisering heeft de bodem én de levensvatbaarheid van producenten aangetast
  • Het niet-naleven van gezondheidsregels heeft besmettingshaarden veroorzaakt
  • Subsidies zijn niet bevorderlijk voor veranderingen in landbouwpraktijken en innovatie
  • Alle partijen hebben belang bij de overgang naar meer duurzame en rendabele praktijken
In mei maakte de Europese Commissie de details bekend van het landbouw-, voedsel- en biodiversiteitsluik van haar Groene Pact. De ‘Farm to Fork’-strategie omvat een reeks maatregelen ter bevordering van duurzame voeding en landbouw. Vooral dan dankzij het terugdringen van de consumptie van dierlijke eiwitten en van voedselverspilling. Het programma doelt op de volledige productieketen, van producent tot consument, en wil het bewustzijn bij het brede publiek stimuleren.

De sector is zowel oorzaak als slachtoffer van de klimaatverandering, en is volgens IPCC-experts verantwoordelijk voor 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien heeft de coronacrisis de tekortkomingen in de sector aan het licht gebracht.
In 2019 schatte de VN dat twee miljard volwassenen te zwaar waren, dat 820 miljoen mensen honger leden en dat 30% van het voedsel werd verspild.

Agrovoeding in een doodlopende straat

Tijdens de pandemie noemden de specialisten van Goldman Sachs zonder aarzelen de vee-industrie “even precair als olie”. Sinds het midden van de 20ste eeuw hebben industriële praktijken de aardbodem uitgeput. De agrovoedingssector vervult niet langer zijn rol om ons goed te voeden. In 2019 schatte de VN dat twee miljard volwassenen te zwaar waren, dat 820 miljoen mensen honger leden en dat 30% van het voedsel werd verspild.

De sector is goed voor 40% van de jobs in de wereld, maar heeft het moeilijk. De gezondheidscrisis maakte duidelijk dat de winstgevendheid in de hand gewerkt werd door het negeren van elementaire hygiënevoorschriften. Verschillende slachthuizen bleken alvast besmettingshaarden te zijn.

Landbouwsubsidies hervormen

Verandering is onontbeerlijk. Maar amper twee landen hebben een bindende toezegging gedaan om hun voedingsgewoonten aan te passen. Midden 2020 wees de OESO op de gevaren van landbouwsubsidies. Want door grote landbouwbedrijven te bevoordelen, verminderen ze de concurrentie en doen ze de prijzen stijgen.

De organisatie pleit dan ook voor een groen herstel, waarbij respect voor ecosystemen en de behoeften van consumenten centraal staan. Een thema dat ook terrein wint in de Verenigde Staten, waar begin 2020 een innovatieagenda voor de landbouw werd gelanceerd.

Naast landbouwpraktijken moet de hele agrovoedingsindustrie evolueren. Ze moet zowel duurzamer worden voor de planeet als levensvatbaarder voor zijn actoren.
Samen met innovatie en de terugkeer naar oude praktijken kunnen de aanbevelingen van ANIA de sector in staat stellen te overleven.Caroline Palumbo

Hoe agrovoeding kan overleven

Om dit alles te realiseren heeft de Franse vereniging van voedingsindustrieën ANIA ongeveer honderd aanbevelingen gedaan, verdeeld over vijf gebieden:
  1. Betere bevoorrading en productie van grondstoffen (goed voor 70% van de CO2-uitstoot) door toeleveringsketens te rationaliseren.
  2. Efficiënter omgaan met energie door terugwinning en groene stroom.
  3. Recycleren van afgedankte verpakkingen.
  4. Producten slim transporteren.
  5. Voedselverspilling bestrijden.
Bij deze aanbevelingen zijn alle belanghebbenden betrokken, van landbouwer tot consument. In combinatie met innovatie en de terugkeer naar oude praktijken (zoals rotatie en braakligging) zullen ze de sector in staat stellen de noodzakelijke transitie te overleven.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Caroline Palumbo

Uw expert

Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen
De opinies op deze site zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven