Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Honger uit de wereld helpen: hoe doen we dat?
Beleggen Volgen De categorie volgen
2 SEP

Honger uit de wereld helpen: hoe doen we dat?

2.9.2022
Caroline Palumbo – Investment Communication Manager
Caroline Palumbo
Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 2.9.2022 08:05
Gepubliceerd op 2.9.2022 08:05
De oorlog tussen Rusland en Oekraïne bedreigt de voedselzekerheid van de meest kwetsbare landen en regio's. Zal het uitbannen van honger daardoor een onmogelijke wensdroom blijken?
Honger uitbannen - ‘zero hunger’ - is voor de Verenigde Naties niet zomaar een Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (Sustainable Development Goal of SDG). Het stelt alle problemen en codes van de wereldvoedselvoorziening in vraag.

Vandaag belandt bijna een derde van het voedsel in onze vuilnisbak. Daarom streven we naar een betere verdeling en naar een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Onze eetgewoonten veranderen, maar ook verder denken richting een meer veerkrachtige, egalitaire landbouw die de ecosystemen respecteert.

De agrovoedingsindustrie moet bovendien afzien van speculatieve spelletjes. Ze moet een stabiele, multilaterale en eerlijke markt bevorderen. Meer bepaald: een markt waarin de autonomie van iedereen centraal staat.
De uitdagingen om de honger uit de wereld te bannen, zijn talrijk. Elke uitdaging vraagt de invoering van nieuwe praktijken.

De voedselketen volgen

Klimaatverandering, demografie, behoud van hulpbronnen, gezondheid, regelgeving,… : de uitdagingen om de honger uit de wereld te bannen, zijn talrijk. Elke uitdaging vraagt de invoering van nieuwe praktijken, van productie tot afvalrecycling. Herbebossen en het stimuleren van de korte keten, zijn alvast voor de hand liggende manieren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Veel producenten kiezen vandaag al voor duurzamere landbouw. Voedselveiligheid vereist ook niet-toxische en duurzame verpakkingen. Op het vlak van industriële voeding is het belangrijk om de kwaliteit voor de consument te optimaliseren.

Veel vooruitgang

De technologische en wetenschappelijke vooruitgang biedt gelukkig nieuwe, gerichte en schaalbare mogelijkheden om schadelijke praktijken te bestrijden.

Enkele voorbeelden:
  • Precisielandbouw hanteert een beter beheer van afval en meststoffengebruik.
  • Chemisch of farmaceutisch onderzoek zal de samenstelling van industriële voedingsmiddelen verbeteren.
  • We moeten de uitstoot van broeikasgassen door de veehouderij beperken. Minder vlees eten (en dus minder massalandbouw) is een aanbevolen manier om dit te doen.

Smart food: investeren in gezonde voeding

Beleggers maken zich almaar meer zorgen over deze voedselproblematiek. Het thema ‘smart food’ wil alvast:
  • de voedselveiligheid en de verpakkingstechnieken verbeteren;
  • gezonde en natuurlijke voeding aanmoedigen;
  • afval en broeikasgassen verminderen.
Dit thema omvat zowel de distributie van biologische en korte-afstandsvoedselproducten als verbeterde en schonere industriële processen.

Een dergelijke beleggingsportefeuille kenmerkt zich door enerzijds een overweging in de sectoren industrie en duurzame consumptiegoederen, en anderzijds een onderweging in de sectoren informatietechnologie en financiën. Investeren in gezonder voedsel is dus niet risicoloos. Maar het thema is op lange termijn veelbelovend.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Caroline Palumbo

Uw expert

Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven