Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Internal Carbon Pricing in de praktijk
Impact investing Volgen De categorie volgen
2 JUN

Internal Carbon Pricing in de praktijk

2.6.2020
Caroline Thijssen – Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Caroline Thijssen Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 27.5.2020 12:13
Gepubliceerd op 2.6.2020 04:13
Met Internal Carbon Pricing kennen bedrijven een kost toe aan de uitstoot van broeikasgassen die ze veroorzaken. In dit artikel bespreken we de implementatie van ICP.

Overzicht

 • Het uitrollen van Internal Carbon Pricing verloopt in vier fases
 • In de eerste fase verzekert u zich van het engagement van medewerkers en directie
 • In de tweede fase meet een organisatie hoeveel ze uitstoot
 • In de derde fase wordt de aanpak uitgerold, eerst via proefprojecten
 • Fase vier draait om monitoring, evaluatie, handhaving en bijsturing
Met Internal Carbon Pricing (ICP) kent een organisatie een monetaire waarde toe aan zijn broeikasgasemissies, zoals we in het vorige artikel uitlegden. Onderstaande grafiek toont in één oogopslag de vier dimensies van ICP: diepte, tijd, hoogte en breedte. Binnen dit concept is het mogelijk om ICP aan te passen aan de specifieke doelstellingen en eigenschappen van een bedrijf, de omvang van zijn emissies en de manier waarop die in de hele waardeketen aanwezig zijn. Het kader biedt een houvast bij elke stap in het proces.

De vier dimensies van ICP zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar.
 • De dieptedimensie geeft de impact van ICP aan: hoe belangrijk is ICP bij bedrijfsbeslissingen?
 • De tijdsdimensie schetst de evolutie van ICP in al zijn dimensies doorheen de tijd.
 • Hoogte en breedte kijken naar de prijsstelling van emissies: wat kosten ze en welke delen van de waardeketen worden meegerekend?
 02062020_graph_1_nl

Engagement

Internal Carbon Pricing in een organisatie van de grond krijgen gebeurt in vier stappen:
 1. engagement van de medewerkers
 2. ontwerp van de aanpak
 3. uitrollen van de aanpak
 4. monitoring en bijsturing
De eerste stap is doorgaans de moeilijkste. U begint best met de creatie van een interdepartementaal ICP-beheerteam (met leden van de meest betrokken afdelingen, financiën en duurzaamheid). Het doel van de engagementsfase is tweeledig: teams betrekken over de hele business heen en zich verzekeren van de steun van het directiecomité. Dat kan door het presenteren van een duidelijke en aantrekkelijke businesscase.
Met een gecoördineerde emissie-analyse van alle afdelingen achterhaalt u hoeveel broeikasgassen het bedrijf veroorzaakt in zijn volledige waardeketen.Caroline Thijssen

Emissiemeting

Het op punt stellen van de ICP-aanpak begint met een gecoördineerde emissie-analyse van alle afdelingen. Hierbij achterhaalt u hoeveel broeikasgassen het bedrijf veroorzaakt in zijn volledige waardeketen. Eens de uitstoot bekend is, zijn er twee opties.
 1. Werken met schaduwprijzen: dat betekent dat het bedrijf de prijs van koolstof in de besluitvorming meeneemt zonder dat er sprake is van echte financiële stromen.
 2. Interne koolstofheffing: dan betalen de verschillende afdelingen cash voor hun koolstofuitstoot. Het bedrijf kan het ingezamelde geld toewijzen aan bijvoorbeeld een fonds ter ondersteuning van koolstofarme maatregelen of initiatieven op het gebied van koolstofneutraliteit.

Prijsstelling en uitrol

Het koolstofprijsniveau stelt u vast op basis van uw doelstellingen en bedrijfsspecifieke criteria. Hoe hoog moet de interne koolstofprijs zijn, en hoe breed moet de koolstofprijs worden gemeten? Er bestaat niet zoiets als de juiste interne kostprijs voor emissies. Koolstofprijzen (hoogte) en scope (diepte) evolueren door de tijd.

Eens de interne koolstofprijs is vastgesteld, wordt de ICP-aanpak uitgerold. Dat gebeurt eerst in de vorm van proefprojecten. Zodra de uitrol een feit is, draait het verder om monitoring, evaluatie, handhaving en - waar nodig - het bijsturen van de aanpak.

Wanneer is ICP geslaagd?

Elk bedrijf is uniek en dat geldt ook voor zijn ICP-aanpak. Het is mogelijk dat verschillende divisies een andere koolstofprijs hanteren en sneller of minder snel schakelen. Het is mogelijk dat binnen een bedrijf meerdere ICP-benaderingen naast elkaar bestaan, elk ontworpen om een specifieke doelstelling te behalen.

Het succes van een ICP-benadering valt niet af te lezen aan de hoogte van de koolstofprijs of de snelheid van de verandering, maar aan de mate waarin ze aansluit bij de bedrijfsstrategie: emissiedaling of evolueren naar een koolstofarme economie. Besef daarbij dat ICP geen doel op zich is, maar deel uitmaakt van het grotere MVO-traject. Daarover meer in het laatste artikel in deze reeks.
ICP is geen doel op zich, maar maakt deel uit van het grotere MVO-traject.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Caroline Thijssen Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen
De opinies op deze site zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven