Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Uilenspel en Retrival: uw Coups de Cœur voor 2022
Impact investing Volgen De categorie volgen
17 FEB

Uilenspel en Retrival: uw Coups de Cœur voor 2022

17.2.2022
Florence Moraine – Sustainability Approach Manager Private Banking & Wealth Management
Florence Moraine Sustainability Approach Manager Private Banking & Wealth Management
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 14.2.2022 13:18
Gepubliceerd op 17.2.2022 06:18
6.000 kiezers kozen voor 2022 twee ‘Coups de Cœurs’ uit de organisaties die het Venture Philanthropy Fund ondersteunt. Uilenspel en Retrival zijn de twee gelukkige winnaars.

Overzicht

  • BNP Paribas Fortis steunt het Venture Philanthropy Fonds van de Koning Boudewijnstichting
  • In 2021 ondersteunde dit partnership 25 verenigingen op een structurele manier
  • U kon stemmen voor uw ‘Coups de Cœur’ en heeft Uilenspel en Retrival gekozen
  • Uilenspel organiseert huiswerkbegeleiding voor kinderen uit kansarme gezinnen
  • Retrival stimuleert professionele integratie in milieusectoren
BNP Paribas Fortis Private Banking is sinds 2015 de financiële partner van het Venture Philanthropy Fund van de Koning Boudewijnstichting.

Een onpartijdig en onafhankelijk investeringscomité selecteerde in 2021 25 organisaties. Die ontvangen gedurende drie jaar structurele steun. In januari organiseerde BNP Paribas Fortis een 'Coup de Cœur'-stemming. Cliënten, collega's en het grote publiek konden hun favoriete organisaties nomineren. Hun keuze viel op Uilenspel en Retrival.

Uilenspel: solidaire huiswerkbegeleiding

Uilenspel is een vzw die thuis schoolse ondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. Dat gebeurt via vrijwilligers, die een opleiding krijgen en voorzien worden van spelletjes en educatief materiaal. De Gentse organisatie breidde haar activiteiten geleidelijk uit naar Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Uilenspel begeleidt vandaag niet minder dan 250 kinderen. De vzw, die betrokken is bij de wijkwerking, ijvert voor een solidaire en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ze telt 300 vrijwilligers en 54 partnerscholen.

Dankzij de steun van het Venture Philanthropy Fund kan ze haar activiteiten verder uitbouwen. Daardoor kan ze ook kinderen blijven opvolgen die van de basisschool naar het middelbaar gaan.

Retrival: integratie in de milieusector

Retrival is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk uit Charleroi. Ze ijvert voor professionele integratie in de milieusector. De organisatie ondersteunt laaggeschoolden en leidt hen op in innovatieve sectoren op het gebied van ecologie en circulaire economie.

Retrival past bijvoorbeeld selectieve deconstructie toe. Ze recupereren alle herbruikbare materialen in een gebouw vóór het wordt gerenoveerd of gesloopt.

Retrival heeft bijna 40 medewerkers, die 4.000 ton afval per jaar terugwinnen. 400 ton daarvan komt weer terecht in het hergebruikcircuit.

Dankzij de financiële bijdrage van het Venture Philanthropy Fund zal Retrival zijn infrastructuur en digitale activiteiten verder ontwikkelen.
De twee ‘Coups de Cœur’-organisaties voor 2022 tekenen de diversiteit van de initiatieven die het Venture Philanthropy Fund steunt.Florence Moraine

Extra duwtje in de rug

Uilenspel en Retrival krijgen dus extra financiële steun. Die kunnen ze besteden aan een project naar keuze. Ze krijgen ook zichtbaarheid voor hun initiatieven bij de cliënten en medewerkers van BNP Paribas Fortis. Dat is een welkom duwtje in de rug.

De twee ‘Coups de Cœur’-organisaties voor 2022 tekenen de diversiteit van de initiatieven die het Venture Philanthropy Fund steunt. De initiatieven zijn over heel België verspreid en hebben betrekking op verschillende sectoren als gehandicaptenzorg, opleidingen, milieu, armoedebestrijding, jeugdwerking, enzovoort. Sinds zijn oprichting steunde het fonds al 120 organisaties. Tegen juni 2022 zullen nog eens 25 organisaties worden geselecteerd.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Florence Moraine Sustainability Approach Manager Private Banking & Wealth Management
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven