Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Twee boeken voor een ecologische ontwaking
Trends Volgen De categorie volgen
28 DEC

Twee boeken voor een ecologische ontwaking

28.12.2022
Caroline Palumbo – Investment Communication Manager
Caroline Palumbo
Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 27.12.2022 17:57
Gepubliceerd op 28.12.2022 06:57
Het is niet eenvoudig om alle problemen rond de opwarming van de aarde en de oplossingen hiervoor te begrijpen. Twee boeiende boeken geven meer inzicht.

Overzicht

  • Wetenschappelijke werken bieden nieuwe inzichten
  • Le Monde sans fin is een succesvolle strip over de klimaatproblematiek
  • De auteur Jean-Marc Jancovici is de oprichter van The Shift Project
  • In L’écologie n’est pas un consensus haalt de geopoliticus François Gemenne hard uit
Weken na het einde van de klimaatconferentie COP 27 blijven we met een bittere nasmaak achter. De internationale gemeenschap neemt de strijd tegen de opwarming van de aarde maar niet ernstig. En de alarmkreten van het IPCC (Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering van de VN) lijken op de wanhopige voorspellingen van Cassandra, de dochter van koning Priam. Deze ongelukkige heldin in Homerus' werk Ilias was gedoemd om de toekomst te zien, maar nooit geloofd te worden.

Tegenwoordig gebruiken veel wetenschappers de media in de hoop de publieke opinie te mobiliseren. Als zij erin slagen een paradigmaverschuiving in gang te zetten om zo een meer ecologisch verantwoorde overgang te bevorderen, dan zou die alles kunnen veranderen. Zijn zij de nieuwe filosofen die grote revoluties kunnen stimuleren? Deze twee boeken zetten ons alvast op het juiste spoor.
Deze grappige strip geeft inzicht in de oorzaken van de klimaatcrisis, de gevolgen ervan en op mogelijke oplossingen ervoor.

Zekerheden op de helling

Het stripverhaal Le Monde Sans Fin is een waar literair fenomeen. Het is het resultaat van een tweejarige samenwerking tussen klimaatexpert Jean-Marc Jancovici en illustrator Christophe Blain. Die laatste nam het initiatief om zo zijn angst over de laksheid om te zetten in een educatieve aanpak. Het stripboek is gericht op een publiek van alle leeftijden. Het biedt een volledige en transparante kijk op de verschijnselen die onze samenleving afhankelijk hebben gemaakt van fossiele brandstoffen. De grappige dialogen tussen de illustrator en de auteur zoomen in op de oorzaken van de klimaatcrisis, de gevolgen ervan en op mogelijke oplossingen ervoor, met de hulp van de held Iron Man.

Le Monde Sans Fin zet een aantal zekerheden op de helling. Laten we bijvoorbeeld niet langer veronderstellen dat we de natuur nooit de rijkdom kunnen teruggeven die we haar ooit hebben ontnomen.
Jancovici is de uitvinder van de koolstofvoetafdruk. Hij verkocht de rechten van de methode omdat hij niet uit was op winst, maar op vooruitgang.Caroline Palumbo

Uitvinder van de koolstofvoetafdruk

Naast op de beroemde cartoonist Christophe Blain kan Le Monde Sans Fin terugvallen op het inventieve schrijverstalent van klimaatactivist Jean-Marc Jancovici. Hij slaagt er bovendien in de dingen begrijpelijk uit te leggen.

Niet onbelangrijk: Jancovici is de oprichter van de denktank The Shift Project en van het adviesbureau Carbone 4, en is ook de uitvinder van de koolstofvoetafdruk. Hij creëerde deze revolutionaire methode begin jaren 2000 voor een agentschap van het Franse ministerie van Milieu. Jancovici verkocht snel de rechten ervan omdat hij niet uit was op winst, maar wel op vooruitgang. Diezelfde weg blijft hij bewandelen met zijn boeiende en leerzame boeken.
François Gemenne, klimaatgeopoliticus en lid van het IPCC, staat bekend om zijn stevige uitspraken rond klimaatverandering.Caroline Palumbo

Onvermogen van het Westen

François Gemenne, klimaatgeopoliticus en lid van het IPCC, staat bekend om zijn stevige uitspraken. Sinds zijn Atlas de l’anthropocène publiceert hij regelmatig korte essays waarin hij de grote duurzame vraagstukken van onze tijd populariseert.

In L'écologie n'est pas un consensus wijst Gemenne nu op het falen van het klimaatbeleid om de verandering te financieren. Hij betreurt ook het onvermogen van het Westen om de opkomende wereld te steunen. Met de ondertitel ‘Dépasser l’indignation’ (vrij vertaald: ‘De verontwaardiging voorbij’) biedt dit essay een paar denksporen voor een ‘schone breuk’. Te beginnen met te vertrouwen op de minderheden die Gemenne beschrijft als vastberaden. Want zij zijn de mensen die volgens hem de grootste veranderingen in de geschiedenis teweeg hebben gebracht.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Caroline Palumbo

Uw expert

Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven