Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Biodiversiteit staat centraal in duurzame transitie
#MyFuture Trends Volgen De categorie volgen
31 MRT

Biodiversiteit staat centraal in duurzame transitie

31.3.2021
Wilfried Remans – Head Sustainability Network BNP Paribas
Wilfried Remans Head Sustainability Network BNP Paribas
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 25.3.2021 09:27
Gepubliceerd op 31.3.2021 05:30
De bescherming van de biodiversiteit werd lange tijd overschaduwd door de klimaatverandering, maar staat nu weer op het voorplan. De energieomslag is essentieel om de natuur te beschermen.

Overzicht

  • De coronacrisis heeft uitgewezen dat de bescherming van biodiversiteit een must is
  • De mensheid is gaan beseffen dat de natuur een essentiële duurzame schakel is
  • De overheden en de banksector zetten noodzakelijke stappen
  • De energietransitie is complementair aan de bescherming van de biodiversiteit
Iets meer dan een jaar geleden had niemand kunnen denken dat ons leven langdurig overhoop zou worden gegooid. Nochtans waren er tekenen aan de wand: ebola, SARS en de vogelgriep waren al eerder overgedragen door dieren. Dat noemen we zoönoses.

Tal van wetenschappers hadden meermaals gewaarschuwd voor het gevaar. De belangrijkste oorzaak ligt in de vernietiging van de natuurlijke barrières die zulke zoönoses tegenhouden.

De mensheid zet namelijk zware druk op de natuur: de grond wordt anders gebruikt en uitgeput, en er zijn de klimaatverandering, de vervuiling en de verplaatsing van invasieve soorten. In totaal lopen niet minder dan één miljoen soorten gevaar.
Daarnaast vormen invasieve soorten en pesticiden een bedreiging voor bijen, die de helft van ons voedsel bestuiven.

Essentieel voor de mensheid

De natuur is nochtans essentieel voor de mensheid. Ze levert ons alle hulpbronnen die we nodig hebben om te leven en om de economie te laten draaien. Uit een studie van het Wereld Economisch Forum blijkt dat de helft van het wereldwijde bbp afhankelijk is van de hulpbronnen en diensten van de natuur.

Het betreft talrijke activiteiten die afhankelijk zijn van grondstoffen en van de watercyclus. De droogtes die we de afgelopen drie jaar in Europa kenden, hadden vooral een invloed op de landbouw en het transport. De stand van de Rijn, een van de drukste vaarroutes ter wereld, is bijvoorbeeld te sterk gedaald.

Daarnaast vormen invasieve soorten en pesticiden een bedreiging voor bijen, die de helft van ons voedsel bestuiven.
Door de coronacrisis is de bewustwording alvast toegenomen.Wilfried Remans

400 miljoen nieuwe banen

We moeten dus dringend investeren in een minder vervuilende en meer circulaire economie. Dat kan volgens schattingen 400 miljoen nieuwe banen creëren.

Door de coronacrisis is de bewustwording alvast toegenomen. In 2021 wordt de COP15 rond biodiversiteit georganiseerd in China, alsook het wereldcongres voor de natuur in Marseille.

De Europese Unie ontwikkelt intussen een taxonomie van activiteiten die gunstig zijn voor de biodiversiteit. Ze lanceerde ook een nieuwe strategie om de natuur beter te beschermen. Een werkgroep, waar BNP Paribas deel van uitmaakt, bestudeert enerzijds de risico’s die gepaard gaan met een verslechtering van het milieu, en anderzijds de methoden om de impact van bedrijven in kaart te brengen.
Fundamenteel zijn de energieomslag en de bescherming van de biodiversiteit complementair. Het zijn twee facetten van duurzame ontwikkeling.Wilfried Remans

Energieomslag en biodiversiteit

Al te vaak stonden de bescherming van de biodiversiteit en de energieomslag lijnrecht tegenover elkaar. Uiteraard zijn de bouw van windfarms en het gebruik van houtpellets mogelijk goed voor het klimaat, terwijl ze een impact kunnen hebben op biodiversiteit. Maar fundamenteel zijn de energieomslag en de bescherming van de biodiversiteit complementair. Het zijn twee facetten van duurzame ontwikkeling.

De natuur lijdt onder klimaatverandering, maar zorgt vooral voor oplossingen. Ze biedt ons de hulpbronnen die noodzakelijk zijn voor hernieuwbare energie, en laat ons toe om grote hoeveelheden koolstof op te slaan. Bovendien wordt de impact van elk hernieuwbare-energieproject op biodiversiteit voortaan op alle niveaus nauwlettend geëvalueerd en beperkt.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Wilfried Remans Head Sustainability Network BNP Paribas
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven