Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Denk goed na over uw overlijdensverzekering
Bescherming Volgen De categorie volgen
16 MRT

Denk goed na over uw overlijdensverzekering

16.3.2021
Eric Vanbrusselen – Director Business Development Life Insurance
Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 15.3.2021 23:44
Gepubliceerd op 16.3.2021 06:44
Met een overlijdensverzekering voorziet u een kapitaal om het overlijden van een dierbare op te vangen. Maar wat als de verzekeringsnemer voor de verzekerde overlijdt? Denk hierover op voorhand na.

Overzicht

  • Een overlijdensverzekering biedt financiële bescherming na een overlijden
  • Overlijdt de verzekeringsnemer voor de verzekerde dan loopt de verzekering in principe verder
  • Denk na of de bescherming nog zin heeft als de verzekeringsnemer er niet meer is
  • Als de premiebetaling stopt, dooft de verzekering in vele gevallen uit
Met een overlijdensverzekering kunt u een kapitaal veiligstellen om de moeilijke periode na een overlijden te overbruggen. Dat is vaak geen overbodige luxe. Neem bijvoorbeeld het gezin van Arnaud en Martine. Sinds de geboorte van hun derde kind werkt Martine halftijds. Het overlijden van Arnaud zou financieel dan ook een zware slag zijn voor het gezin, bovenop al het menselijk leed. Om zich in te dekken, sluit Martine een overlijdensverzekering af op het hoofd van Arnaud. Mocht het ondenkbare gebeuren, dan ontvangt zij het overlijdenskapitaal als extra reserve voor het gezin. Zo kan Martine gerust zijn en is alles goed geregeld.

(Opmerking: voor het afsluiten van een overlijdensverzekering is een medische selectie vereist.)
Martine kan een tweede of derde begunstigde aanduiden die het kapitaal ontvangt als zij er niet meer is.Eric Vanbrusselen

Verzekering loopt door na overlijden

Maar wat als Martine als eerste overlijdt? In principe loopt de verzekering dan gewoon door. Als Arnaud voor de einddatum van het contract overlijdt - en de premie(s) werd(en) correct betaald - dan zal de verzekeraar het kapitaal alsnog uitbetalen. Volgens de wet komt het kapitaal dan toe aan ‘de nalatenschap’ van Martine. De erfgenamen – in dit geval de kinderen - krijgen dan elk hun deel en moeten daar erfbelasting op betalen. Zolang de kinderen minderjarig zijn, wordt hun deel op een geblokkeerde rekening gestort. Om te vermijden dat het kapitaal naar haar nalatenschap vloeit, kan Martine een subsidiaire – zeg maar: tweede of derde - begunstigde aanduiden. Na haar overlijden kan echter niemand dit nog aanpassen.
Worden er geen premies meer betaald, dan wordt het contract stopgezet en dooft de verzekering automatisch uit.Eric Vanbrusselen

Gespreide premiebetaling

Dit voorbeeld toont aan hoe belangrijk het is om vooraf over alle scenario’s na te denken. Heeft de verzekering (mogelijk) geen zin meer na het overlijden van Martine dan kiezen ze best voor een gespreide premiebetaling in plaats van een eenmalige premie bij aanvang. Zolang Arnaud de premies betaalt loopt de verzekering gewoon door en blijft de overlijdensreserve voor de kinderen intact. Betaalt hij geen premies meer dan wordt het contract stopgezet (of gereduceerd in functie van de reeds opgebouwde reserve). De verzekering dooft dan automatisch uit. Voor kinderloze koppels die elkaar willen beschermen, zal dat vaak een betere optie zijn. Uw verzekeringstussenpersoon kan u helpen om de beste oplossing te vinden.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven