Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Wat met uw onderneming als een vennoot sterft?
Bescherming Volgen De categorie volgen
12 SEP

Wat met uw onderneming als een vennoot sterft?

12.9.2023
Eric Vanbrusselen – Director Business Development Life Insurance
Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 11.9.2023 07:37
Gepubliceerd op 12.9.2023 05:00
Als uw medevennoot iets overkomt, ziet de toekomst van de onderneming er mogelijk helemaal anders uit. Hoe vermijdt u spanningen met de erfgenamen en waarborgt u het voortbestaan van uw onderneming?
Als één van uw medevennoten wegvalt, ziet de toekomst van uw onderneming er mogelijk helemaal anders uit. Volgens het wettelijk erfrecht gaan de aandelen van de overledene naar zijn of haar erfgenamen. Maar stroken hun plannen wel met de visie en de strategie van de onderneming? Om spanningen te vermijden, neemt u de aandelen waarschijnlijk liever zelf over. Dat voorziet u in de statuten van de vennootschap. Of u sluit een aandeelhoudersovereenkomst af. Daarin legt u discrete afspraken vast die niet publiek worden gemaakt. De vennoten kunnen elkaar bijvoorbeeld een wederzijds voorkooprecht toekennen of vastleggen hoe de aandelen gewaardeerd worden.
Met een kruiselingse overlijdensverzekering voorziet u voldoende kapitaal om de overname van de aandelen te financieren.Eric Vanbrusselen

Overlijdensverzekering

Een aandeelhoudersovereenkomst neemt veel onzekerheid weg. Maar u heeft ook kapitaal nodig om de overname van de aandelen te financieren. Dat lost u op met een kruiselingse overlijdensverzekering. Dat is een overlijdensverzekering die iedere vennoot afsluit op het hoofd van zijn medevennoot en met zichzelf als begunstigde. Dankzij het overlijdenskapitaal heeft de overgebleven vennoot de middelen om de erfgenamen van de overledene uit te kopen. Dit is een winwin-situatie voor alle partijen. De nabestaanden hebben de zekerheid dat de andere vennoot hen zal uitkopen. Als vennoot verzekert u zich van de continuïteit van uw onderneming en vermijdt u onnodige discussies over het aandeelhouderschap.

Geen erfbelasting

Op de uitkering van een kruiselingse overlijdensverzekering is geen erfbelasting verschuldigd. Dat komt omdat de vennoot die het contract afsluit op zijn naam, ook de begunstigde is van de overlijdensuitkering. In het verzekeringsjargon spreekt men van een ‘beding ten behoeve van zichzelf’. Omdat er geen erfbelasting verschuldigd is, is het uitbetaalde kapitaal volledig beschikbaar voor de overname van de aandelen.

Meer weten? Contacteer uw relatiebeheerder voor een voorstel op maat.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven