Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
MVO objectiveren en versterken met ICP
Impact investing Volgen De categorie volgen
9 JUN

MVO objectiveren en versterken met ICP

9.6.2020
Caroline Thijssen – Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Caroline Thijssen Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 8.6.2020 08:52
Gepubliceerd op 9.6.2020 04:52
Reductie van de CO2-uitstoot en de evolutie naar een klimaatneutrale organisatie maken deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ICP helpt dit streven te concretiseren en meetbaar te maken.

Overzicht

  • ICP maakt het makkelijker om milieu- en economische belangen tegen elkaar af te wegen
  • Wanneer emissies een kost zijn, betekent een emissiedaling ook een kostenreductie
  • ICP draagt ook bij tot grotere transparantie en heldere communicatie
  • ICP toepassen helpt bij investeringen en kredieten waarbij ESG-criteria meewegen
In de vorige artikels legden we uit wat Internal Carbon Pricing (ICP) is en hoe bedrijven interne emissiekosten in de praktijk brengen. In dit slotstuk van onze minireeks over ICP gaan we in op het feit dat ICP geen doel op zich is, maar past in het ruimere MVO-traject van een organisatie. ICP helpt namelijk MVO-problematieken en -doelstellingen te integreren in de besluitvorming, iets waar veel organisaties mee worstelen.

Een van de hinderpalen is het meten van de kost en impact van MVO-kwesties in economische termen. En dat is precies waar ICP een oplossing voor biedt, merken we ook op groepsniveau bij BNP Paribas. Onze inspanningen rond emissiereductie en de rol van ICP daarin schetsen we kort in de laatste paragrafen.

Beter beslissen en beheren

Een van de grote voordelen van ICP is dat deze tool een monetaire waarde toekent aan emissies. Zo wordt het makkelijker om milieukwesties en economische belangen tegen elkaar af te wegen. Ze worden als het ware op dezelfde noemer gezet. Dat vergemakkelijkt de besluitvorming, omdat de verschillende opties en de gevolgen van keuzes duidelijker en tastbaarder worden.

ICP is daarmee een tool die u helpt om uw milieudoelstellingen te realiseren, of dat nu het verlagen van de uitstoot is of helemaal koolstofneutraal worden. ICP zorgt er ook voor dat u een duidelijk en volledig beeld krijgt van alle emissiebronnen. En beter begrip leidt in principe tot beter beheer.
Een van de grote voordelen van ICP is dat deze tool een monetaire waarde toekent aan emissies.

Kosten en communicatie

Er zijn nog voordelen. Wanneer er een interne kostprijs is toegekend aan emissies, wordt dat een stimulans om uitstoot te verminderen. Omdat er een kost verbonden is aan emissies, leidt een vermindering van de uitstoot automatisch tot een daling van de kosten. ICP kan ook dienen om een budget te reserveren voor koolstofcompensatie en voor de ontwikkeling van koolstofarme processen.

ICP draagt bovendien bij tot transparantie en heldere communicatie. De gemeten emissies, de gerapporteerde daling en de vertaling van milieukwesties in concrete bedragen dragen ook bij tot geïntegreerde rapportage die duurzaamheidsprestaties en MVO-initiatieven in concrete, verstaanbare en meetbare data presenteert.

ESG-screening

ICP is ten slotte ook een nuttige tool in de omgang met banken. Almaar meer financiële instellingen gebruiken ESG-screeningcriteria (Environmental, Social & Governance) om bedrijven en projecten te analyseren. En dat zowel voor investeringsbeslissingen als voor beslissingen over kredieten.
Sinds 2017 is de bank koolstofneutraal, mede dankzij ICP.Caroline Thijssen

De daad bij het woord

Bijdragen tot een verantwoorde en duurzame economie is essentieel voor BNP Paribas. De bankgroep leverde daarom grote inspanningen op het gebied van emissiereductie. Sinds 2017 is de bank koolstofneutraal, mede dankzij ICP.

Sinds 2012 gebruikt BNP Paribas drie hefbomen om haar milieu-impact te reduceren. Ten eerste verminderde ze haar directe CO2-uitstoot door meer energie-efficiëntie. Ten tweede is de bank zoveel mogelijk overgeschakeld op CO2-arme elektriciteit en hernieuwbare energie. Ten slotte zette ze partnerschappen op om de CO2-uitstoot tegen te gaan die niet kan worden verminderd.

Rol van ICP

Elk jaar compenseert BNP Paribas de resterende broeikasgassenemissies van het voorgaande jaar voor de hele groep. Het totaalbedrag van deze compensaties wordt betaald vanuit een fonds dat BNP Paribas spijst met IPC. In 2019 werden de emissies, goed voor 390.215 ton CO2, gecompenseerd via drie projecten. Het Kasigau-project in Kenia is een natuurbeschermings- en restauratieprogramma van 200.000 hectare bos in Kenia dat beheerd wordt door de NGO Wildlife Works, Daarnaast vloeide er steun naar een project voor drinkwaterputten in Malawi onder toezicht van de NGO United Purpose Malawi. Ten slotte financiert de bank een initiatief om 150.000 hectare moerasbos in centraal Kalimantan (Indonesië) te herstellen en beschermen.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Caroline Thijssen Head of Sustainable & Responsible Development Retail & Private Banking
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen
De opinies op deze site zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.

Dit leest u ook in het dossier "Duurzaamheid"

Bekijk het dossier

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven