Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Bijna één Belg op twee is digitaal kwetsbaar
Trends Volgen De categorie volgen
12 SEP

Bijna één Belg op twee is digitaal kwetsbaar

12.9.2022
Ilse Mariën – Post-Doc Researcher & Unit Lead Digital Inclusion & Citizens Engagement, imec-SMIT VUB
Ilse Mariën Post-Doc Researcher & Unit Lead Digital Inclusion & Citizens Engagement, imec-SMIT VUB
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 9.9.2022 09:52
Gepubliceerd op 12.9.2022 05:52
Covid-19 versnelde de digitalisering van de samenleving, maar deed de digitale kloof niet verdwijnen. De Barometer Digitale Inclusie geeft aan dat 46% van de Belgen digitaal kwetsbaar is.
In 2020 maakte de Barometer Digitale Inclusie van de Koning Boudewijnstichting duidelijk dat digitale ongelijkheid bestaat. Wie digitaal niet mee is, kan niet volwaardig participeren in de samenleving - onder andere op het gebied van onderwijs, bankdiensten, administratie en gezondheidszorg.

In 2021 deed Statbel een enquête over de digitale participatie van Belgen tussen 16 en 74 jaar. Tijdens de Covid-crisis digitaliseerde de samenleving sterk. Maar dat leidde niet tot een verbetering van de digitale vaardigheden. Ter illustratie: in 2021 was 46% van de mensen tussen 16 en 74 jaar digitaal kwetsbaar. 39% beschikte over geringe digitale vaardigheden (tegenover 32% in 2019) en 7% maakte geen gebruik van het internet (tegenover 8% in 2019).

Digitale kwetsbaarheid neemt toe

In 2019 lag de digitale kwetsbaarheid nog op 40%. De digitale vaardigheden zijn er dus op achteruitgegaan. Dat komt, omdat we onze digitale vaardigheden constant moeten bijschaven. Daarom vallen er almaar meer mensen uit de digitale boot. De meest kwetsbare Belgen zijn mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen, 55-plussers en vrouwen. Mensen die sociaaleconomisch en cultureel het meest kwetsbaar zijn, hebben ook de zwakste digitale vaardigheden.

Het aantal mensen met zwakke vaardigheden stijgt in Wallonië en Brussel, maar vooral in Vlaanderen. De snelle digitalisering van diensten in Vlaanderen veroorzaakte een toename van digitale tools en online diensten, maar geen stijging van de digitale vaardigheden.
Om de digitale kloof dicht te rijden; moeten overheden en ondernemingen blijven investeren in (offline) dienstverlening.Ilse Mariën

Wat is de remedie?

In onze hyperdigitale maatschappij krijgen digitaal kwetsbare personen het almaar moeilijker. De digitalisering creëert drempels die ze niet op eigen kracht overwinnen.

Om de digitale kloof dicht te rijden, moeten overheden en ondernemingen blijven investeren in (offline) dienstverlening die toegankelijk is voor iedereen. Daarnaast moeten we inzetten op het aanleren of bijschaven van digitale vaardigheden.

We moeten rekening houden met mensen die digitaal niet mee zijn, door naast online kanalen ook de telefoon en live afspraken te behouden. Bij de ontwikkeling van digitale tools moet inclusie in het ontwerp ingebakken zitten. Dat laat mensen die niet vertrouwd zijn met digitale diensten toe om ze gemakkelijk te gebruiken.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Ilse Mariën Post-Doc Researcher & Unit Lead Digital Inclusion & Citizens Engagement, imec-SMIT VUB
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven