Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Huwen met of zonder contract?
#MyFuture Relationships Volgen De categorie volgen
1 JUN

Huwen met of zonder contract?

1.6.2021
Laurence Lootvoet – Estate Planner
Laurence Lootvoet
Laurence Lootvoet Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 23.3.2021 16:38
Gepubliceerd op 1.6.2021 03:30
Via een huwelijkscontract kunnen echtgenoten het wettelijke stelsel aanpassen. Ze kunnen de vermogens gescheiden houden, solidariteitsregelingen inbouwen, elkaar beschermen tegen financiële risico’s…

Overzicht

 • Indien er niets werd overeengekomen, is het wettelijke huwelijksstelsel van toepassing
 • Alles wat na het huwelijk werd gekocht, is dan gemeenschappelijk, inclusief de inkomsten
 • Via een huwelijkscontract kunt u afwijken van het wettelijke stelsel
 • Bij een scheiding van goederen blijven vermogen en inkomsten eigen van elke partner
Is het binnenkort uw bruiloft, waarop u al zo lang wacht? Hebt u dan wel aan alles gedacht? Want toekomstige echtparen winnen vaak geen informatie in over de vermogensrechtelijke gevolgen van een huwelijk.

Standaard is het wettelijke stelsel van kracht. Ongeacht de oorsprong van de inkomsten zijn alle besparingen en aankopen tijdens het huwelijk dan gemeenschappelijk. Dat is niet zonder gevaar als er een onevenwicht bestaat tussen de inkomsten, als er financiële problemen ontstaan of als het niet meer botert tussen de echtgenoten. Voordat u kiest voor een bepaald stelsel, kunt u maar beter nadenken over aspecten zoals de beroepsstatus van elke partner, het persoonlijke vermogen en eventuele voorgaande relaties.
De bedoeling van het huwelijkscontract is om de financiële relatie tussen de echtgenoten vast te leggen.Laurence Lootvoet

Waarvoor dient een huwelijkscontract?

Via een huwelijkscontract kunt u afwijken van het wettelijke stelsel. De notaris stelt dat document op. De doelstelling is om de vermogensbanden tussen de echtgenoten vast te leggen:
 • Het bepaalt hoe het koppel de eigendom van de goederen kan bewijzen, met name wat van wie is.
 • Het bepaalt op welke manier de goederen van het gezin kunnen worden beheerd.
 • Het verduidelijkt in welke mate je verantwoordelijk bent voor de schulden van de andere partner en welke financiële verplichtingen je tegenover elkaar hebt.
 • En het regelt mogelijk wat er moet gebeuren met de goederen bij ontbinding van het huwelijk.
Het toekomstige echtpaar kan het huwelijksstelsel aannemen dat het beste aansluit bij de persoonlijke situatie.

Het wettelijke stelsel aanpassen

In het wettelijke stelsel is alles gemeenschappelijk, behalve de goederen gekocht vóór het huwelijk of verkregen via schenking of erfenis. U kunt verschillende clausules inbouwen:
 • Het keuzebeding is bedoeld om de langstlevende te beschermen, zodat hij uit de gemeenschap kan nemen wat hij wenst, en zelfs meer dan wat in de wet standaard voorzien is.
 • De inbreng in de huwgemeenschap geeft de echtgenoot de mogelijkheid om een bepaald onroerend goed of object in te brengen in de gemeenschap, en zo de andere te beschermen of een onevenwicht tussen beide eigen vermogens te corrigeren.
In het stelsel van scheiding van goederen blijft elke echtgenoot eigenaar van zijn eigen vermogen. Er is geen gemeenschappelijk vermogen, maar je kunt wel goederen in onverdeeldheid verwerven.
De verrekening van aanwinsten zorgt voor meer solidariteit tussen de echtgenoten bij ontbinding van hun huwelijkscontract.Laurence Lootvoet

Het stelsel van scheiding van goederen aanpassen

Er zijn enkele clausules om het stelsel van scheiding van goederen aan te passen, waaronder:
 • De verrekening van aanwinsten: zorgt voor meer solidariteit tussen de echtgenoten bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden of echtscheiding). Hierdoor krijgt de minst vermogende echtgenoot een deel van de inkomsten die de andere echtgenoot tijdens het huwelijk verdiende.
 • De inbreng van een eigen goed in het gemeenschappelijke vermogen: maakt het mogelijk om een eigen goed van een van de echtgenoten gemeenschappelijk te maken.
 • De Valkeniers-clausule: maakt het mogelijk om de erfrechten van kinderen uit een vorig huwelijk te vrijwaren.

Wanneer afwijken van het wettelijk stelsel?

Er zijn verschillende argumenten om een contract op te stellen en zo af te wijken van het wettelijke stelsel:
 • Wanneer een van de echtgenoten een groot eigen vermogen heeft vóór het huwelijk, kan het nuttig zijn om een boedelbeschrijving te maken om discussies in de toekomst te vermijden.
 • Het contract kan ook de vermogens afscheiden om een van de echtgenoten te beschermen wanneer de andere partner een beroep uitoefent waarmee hij mogelijk schulden maakt of een aansprakelijkheidsrisico loopt.
 • Het kan ook clausules inbouwen die de langstlevende beter beschermen bij overlijden, of de erfrechten van de langstlevende beperken bij een samengesteld gezin, om zo de erfrechten van de kinderen uit een vorige relatie te vrijwaren.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Laurence Lootvoet

Uw expert

Laurence Lootvoet Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven