Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Het nut van een samenlevingscontract
#MyFuture Relationships Volgen De categorie volgen
1 JUN

Het nut van een samenlevingscontract

1.6.2021
Joni Soutaer – Notary
Joni Soutaer Notary
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 23.3.2021 15:54
Gepubliceerd op 1.6.2021 04:15
Voor samenwoners is er weinig geregeld bij wet. Daarom is het belangrijk dat u onderling duidelijke afspraken maakt. Dat kunt u doen in een samenlevingscontract. Wat kunt u daarin zetten en wat niet?

Overzicht

 • Met een samenlevingscontract vermijdt u discussies in moeilijke situaties
 • In de overeenkomst legt u afspraken vast over de organisatie van het gezin
 • U kunt regels vastleggen voor de verdeling van de goederen na een scheiding
 • U kunt geen beperkingen opleggen aan elkaars vrijheid
In sprookjes leven geliefden altijd lang en gelukkig. In het echte leven durft er al eens iets fout te lopen. Uw relatie kan spaak lopen, maar ook het overlijden van een van de partners kan voor financiële problemen zorgen. Daarom is het verstandig om duidelijke afspraken vast te leggen in een samenlevingsovereenkomst. Zo vermijdt u op moeilijke momenten nodeloze discussies, bijvoorbeeld over achterstallige betalingen, de overname van het huurcontract, de verdeling van de meubelen en het gemeenschappelijk spaargeld, enzovoort…

U kunt niet alles vastleggen in een samenlevingsovereenkomst. U kunt enkel afspraken maken over de organisatie van het gezin en over sommige gevolgen van het samenwonen voor het vermogen van de partners.
In een samenlevingscontract kunt u afspraken maken over de gemeenschappelijke rekening.Joni Soutaer

Concreet: waarover kunt u afspraken maken?

 • Over de gemeenschappelijke bankrekening: welk bedrag storten de partners maandelijks op de rekening? Welke kosten worden ervan betaald? Welke niet?
 • Over het afsluiten van contracten: zijn er contracten die enkel samen ondertekend kunnen worden? Bijvoorbeeld het huurcontract, verkoop van de gezinswoning... Wie neemt het huurcontract over bij een scheiding?
 • Over het onderhoud van de kinderen (uit een vorige relatie en gemeenschappelijke kinderen): betalen beide partners voor alle kinderen? Hoeveel? Wie betaalt er na een scheiding?
 • Over de verdeling van de goederen: wie neemt de meubels en de huisraad over na een breuk? Hoe worden de gemeenschappelijke rekeningen verdeeld? Wat bij overlijden?
U kunt in een samenlevingscontract niet beloven dat uw partner van u zal erven na uw overlijden.Joni Soutaer

Wat kunt u niet overeenkomen?

Er zijn ook een aantal zaken die u niet kunt overeenkomen. Uw notaris zal erop wijzen dat u in een samenlevingsovereenkomst geen beperkingen kunt opleggen aan elkaars vrijheid. Als u ongehuwd samenwoont – wettelijk of feitelijk – is het niet mogelijk om elkaar te verplichten:
 • Trouw te zijn
 • Samen te wonen
 • Na een scheiding een vergoeding te betalen die onbeperkt is in de tijd
U kunt in een samenlevingsovereenkomst ook niet beloven dat uw partner van u zal erven na uw overlijden. Dat kunt u wel vastleggen in een testament.

U kunt deze info ook nalezen op www.notaris.be.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Joni Soutaer Notary
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven