Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Trouwen of samenwonen? Zo begint u eraan.
#MyFuture Relationships Volgen De categorie volgen
1 JUN

Trouwen of samenwonen? Zo begint u eraan.

1.6.2021
Anneleen Ciemniak – Estate Planner
Anneleen Ciemniak
Anneleen Ciemniak Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 23.3.2021 17:04
Gepubliceerd op 1.6.2021 04:00
Veel koppels denken dat wettelijk samenwonen hetzelfde is als trouwen. Maar niets is minder waar. Wat verandert er voor uw gezinswoning, vermogen en erfenis als u in het huwelijksbootje stapt?

Overzicht

  • Feitelijke samenwoners wonen op hetzelfde adres en voeren samen een huishouden
  • Ze riskeren met lege handen achter te blijven als hun partner overlijdt
  • Wettelijke samenwoners hebben een verklaring van wettelijk samenwonen afgelegd
  • Ze hebben een beperkt erfrecht tegenover elkaar
  • Gehuwden hebben een veel ruimer erfrecht
  • Voor de bescherming van het familievermogen is een huwelijkscontract aangewezen
Zeg nooit zomaar samenwonen tegen samenwonen. Er is namelijk een groot verschil tussen ‘feitelijk’ en ‘wettelijk’ samenwonen. Feitelijk samenwonen betekent dat u op hetzelfde adres woont en een gezamenlijke huishouding voert. Maar een wettelijk kader is er niet. De gezinswoning is niet beschermd, zelfs niet als u ze samen hebt aangekocht. Dat wil zeggen dat elke partner zonder toestemming van de ander zijn of haar deel van de woning kan wegschenken of verkopen. Feitelijke samenwoners erven ook niet automatisch van elkaar. Zelfs na vele jaren feitelijk samenwonen kunt u na het overlijden van uw partner met lege handen achterblijven. Om dat te vermijden kunt u een testament opmaken, maar de bescherming is nooit gegarandeerd.
Wettelijke samenwoners kunnen hun partner, zonder medeweten van de ander, volledig onterven.

Wettelijk samenwonen

Wettelijke samenwoners hebben een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Hierdoor treedt er een beperkt wettelijk kader in werking. Ten eerste is de gezinswoning dan wel beschermd. De partners kunnen de woning dan bijvoorbeeld niet meer verkopen zonder toestemming van de ander. Verder moet u allebei bijdragen in de lasten van de samenleving: de kosten van het huishouden. Ten slotte hebt u een beperkt erfrecht. De langstlevende erft automatisch het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Via een testament kunt u dit erfrecht verder uitbreiden of beperken. Zo kan uw partner u, zonder uw medeweten, nog altijd volledig onterven.
Als uw echtgeno(o)t(e) overlijdt hebt u altijd recht op het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad.Anneleen Ciemniak

Het huwelijk

Stapt u in het huwelijksbootje, dan breidt uw erfrecht verder uit. Als langstlevende echtgeno(o)t(e) erft u de volledige nalatenschap van uw partner in vruchtgebruik. Voor kinderloze echtparen is dat zelfs nog ruimer. Echtgenoten kunnen dit inperken via een testament, maar ze kunnen elkaar niet volledig onterven (behalve bij echtscheiding of feitelijke scheiding). Concreet hebt u bij het overlijden van uw huwelijkspartner minstens recht op de helft van zijn of haar nalatenschap in vruchtgebruik, met als absolute ondergrens het vruchtgebruik van de gezinswoning en de huisraad. Bij een tweede (of volgende) huwelijk kan het absolute minimum door de echtgenoten beperkt worden tot een bewoningsrecht van de gezinswoning gedurende zes maanden.
Wilt u uw familievermogen beschermen, dan is een goed huwelijkscontract geen overbodige luxe.Anneleen Ciemniak

Familievermogen

Tot slot nog een woordje over uw vermogen. Samenwoners bezitten ieder hun eigen spaargeld, beleggingen, eigendommen en inkomsten. Stapt u in het huwelijk, dan bepaalt uw huwelijksstelsel wat van wie is. Dat kan gaan van algehele gemeenschap tot scheiding van goederen. In het wettelijk stelsel blijft al wat u voor uw huwelijk bezat uw eigen vermogen. Dat geldt ook voor de schenkingen en erfenissen. Alle aanwinsten zijn gemeenschappelijk, dus ook de huurinkomsten of interesten van uw eigen goederen. Wilt u uw familievermogen beschermen, dan is een goed huwelijkscontract geen overbodige luxe. Daarin legt u vast welke goederen en inkomsten er ‘eigen’ moeten blijven en wat er gemeenschappelijk is.

Contacteer uw Estate Planner voor meer info.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Anneleen Ciemniak

Uw expert

Anneleen Ciemniak Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven