Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
De weg naar een rationeler grondstoffenverbruik
#MyFuture Trends Volgen De categorie volgen
31 MRT

De weg naar een rationeler grondstoffenverbruik

31.3.2021
Caroline Palumbo – Investment Communication Manager
Caroline Palumbo
Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 25.3.2021 12:12
Gepubliceerd op 31.3.2021 05:00
Ons grondstoffenverbruik gaat vaak onopgemerkt voorbij. De bewustmaking zet ons op weg naar een beter onderbouwde benutting, zowel door consumenten als door ondernemingen.

Overzicht

  • Het verbruik van niet-hernieuwbare grondstoffen is enorm gestegen
  • Er is weinig bekend over dat verbruik, maar een smartphone heeft 30 kg grondstoffen nodig
  • Innovatie is vooral een andere manier om naar de wereld te kijken
  • Op het vlak van landbouw worden drones samen met de aloude technieken ingezet
  • Beleggers spelen een cruciale rol om de sector en economie te verduurzamen
Door de opmars van de consumptiemaatschappij nam het grondstoffenverbruik enorm toe. Sommige grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong zijn hernieuwbaar. Andere - zoals metalen, mineralen en chemische en fossiele materialen - zijn dat dan weer niet. Hun intensieve gebruik is dus problematisch.

Tijdens de coronapandemie gingen velen nadenken over hun consumptiegedrag. Deze rationalisering maakt deel uit van de duurzame transitie, samen met innovatie. Want hoewel duurzaamheid zomaar gelijkstellen aan versobering wat kort door de bocht is, is verspilling tegengaan een prioritaire uitdaging.
Ook de globalisering draagt bij tot een overmatig grondstoffenverbruik. Zo zijn er maar liefst twaalf landen betrokken bij het maken van een jeans.

De voetafdruk van onze consumptie

Bewustwording is de allereerste stap. In de jaren 90 ontwikkelden Duitse onderzoekers de Material Input per Unit of Service (MIPS) of ecologische rugzak. Die bepaalt hoeveel grondstoffen er nodig zijn om een product te maken. De MIPS van een paar sneakers bedraagt zowat 3,5 kilogram, en die van een gouden ring is 600 keer hoger. Voor de productie van een gsm is er gemiddeld 30 kilogram aan grondstoffen nodig, waarvan één vierde metalen.

Ook de globalisering draagt bij tot een overmatig grondstoffenverbruik. Zo zijn er maar liefst twaalf landen betrokken bij het maken van een jeans. Deze landen hebben sterk uiteenlopende ideeën over milieu en niet dezelfde technologische capaciteiten.
Dat bewijst dat duurzame innovatie vooral een andere manier is om naar de wereld te kijken, en gebruik te maken van de oplossingen die voorhanden zijn.Caroline Palumbo

Een andere denkwijze

Nieuwe technologieën kunnen oplossingen bieden, maar zijn niet zaligmakend. Door de elektrificatie van onze economie is er minder nood aan koolwaterstoffen, maar moeten we wel zeldzame metalen ontginnen.

In de cruciale landbouwsector kunnen we dankzij nieuwe technologieën - zoals drones - beter nagaan wat er binnenkomt op het veld, en wat er weer buitengaat. Zo kunnen we ook de bodem beschermen en goede oogsten garanderen.

Maar dat volstaat niet. Het IPCC stelt daarom voor om de technologie te combineren met aloude technieken zoals het braak laten liggen of wisselbouw. Dat bewijst dat duurzame innovatie vooral een andere manier is om naar de wereld te kijken, en gebruik te maken van de oplossingen die voorhanden zijn.

Duurzame beleggingen

Deze nieuwe manier moet ingang vinden in de economische wereld. Ook beleggers kunnen hun steentje bijdragen. Hoewel de grondstoffensector vaak geweerd wordt uit duurzame beleggingen, komt het aandeelhoudersengagement steeds sterker opzetten. Dankzij dat concept, dat eigen is aan duurzaam beleggen, kunnen aandeelhouders hun krachten bundelen en ervoor zorgen dat bedrijven beter bestuurd worden. Beleggen in bedrijven die de ontginningstechnieken verbeteren, meer recycleren en zuiniger omgaan met grondstoffen zorgt voor verduurzaming in de sector.

Want algemeen geldt de duurzame voetafdruk van de bevoorrading van grondstoffen uiteraard voor alle bedrijven.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Caroline Palumbo

Uw expert

Caroline Palumbo Investment Communication Manager
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven