Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Hoe belegt u de cashoverschotten van uw bedrijf?
Bescherming Volgen De categorie volgen
5 OKT

Hoe belegt u de cashoverschotten van uw bedrijf?

5.10.2023
Valérie Gauthier – Director Market and Distribution Development Save & Invest
Valérie Gauthier Director Market and Distribution Development Save & Invest
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 4.10.2023 08:27
Gepubliceerd op 5.10.2023 08:27
De rente zit in de lift. Het zou jammer zijn om de overtollige liquiditeiten van uw bedrijf op een zichtrekening te laten verkommeren. Hebt u al aan een tak 26-belegging gedacht?

Sinds begin 2022 zit de rente opnieuw in de lift. Dat is goed nieuws voor tak 26-beleggingen. Dat zijn veilige beleggingen met een gewaarborgd minimumrendement, dat eventueel aangevuld wordt met een winstdeelname. De interesten worden niet meteen uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal om zo mee opbrengsten te genereren. De looptijd is vast. Er zijn formules beschikbaar met looptijden van acht jaar of minder. Dat biedt onder meer opportuniteiten voor vennootschappen die over veel liquiditeiten beschikken en zich op een korte of middellange termijn willen engageren.

De premies voor een tak 26-belegging zijn vrijgesteld van de premietaks van 4,4%.Valérie Gauthier

Fiscaliteit en kosten voor bedrijven

  • De premies van een tak 26-belegging zijn vrijgesteld van de premietaks van 4,4%.
  • De verzekeraar houdt 30% roerende voorheffing in op het gerealiseerde rendement, maar die is aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. Zo kunt u mogelijk een deel van de betaalde roerende voorheffing recupereren. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.
  • Bij instap zijn er kosten verschuldigd op de geïnvesteerde premie.
Tak 26-contracten kunnen hun nut bewijzen als belegging voor een liquidatiereserve.Valérie Gauthier

Belegging voor liquidatiereserves

Tak 26-contracten kunnen hun nut bewijzen als belegging voor een liquidatiereserve. Daarmee hevelt u belaste winsten op fiscaalvriendelijke wijze over naar het vermogen van de vennoot. Bij de aanleg van de liquidatiereserve betaalt de vennootschap 10% roerende voorheffing. Na vijf jaar wordt de aangelegde reserve tegen 5% roerende voorheffing doorgestort naar de vennoot. Dat is beduidend voordeliger dan wanneer u de winst onmiddellijk uitkeert in de vorm van een dividend. Daarop is 30% roerende voorheffing verschuldigd. Tijdens de vijfjarige wachttermijn laat u het geld renderen in een tak 26-contract.

Contacteer uw relatiebeheerder als u advies wenst.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Valérie Gauthier Director Market and Distribution Development Save & Invest
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven