Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Overlijdensverzekering en successieplanning: een goede combinatie
Bescherming Volgen De categorie volgen
2 AUG

Overlijdensverzekering en successieplanning: een goede combinatie

2.8.2022
Robin Vermaelen – Estate Planner
Robin Vermaelen
Robin Vermaelen Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 1.8.2022 16:25
Gepubliceerd op 2.8.2022 05:25
Bij de overdracht van uw vermogen naar uw kinderen is er schenk- of erfbelasting verschuldigd. Wilt u dat fiscale verlies voor uw erfgenamen beperken? Dan biedt een overlijdensverzekering soelaas.
Stel: om de fiscale druk op uw vermogen te beperken, beslist u om een bedrag te schenken aan uw kinderen. Dan hebt u twee opties: ofwel betaalt u schenkbelasting en is het geschonken bedrag onmiddellijk vrijgesteld van erfbelasting. Ofwel betaalt u géén schenkbelasting en lopen de begunstigden het risico dat ze er later nog erfbelasting op moeten betalen. Dat risico kunt u indekken met een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal. Daarmee verzekert u het vermoedelijke bedrag van de erfbelasting gedurende de fiscale ‘wachtperiode’ (3 of 5 jaar). Als u tijdens die periode overlijdt, kunnen uw erfgenamen het overlijdenskapitaal gebruiken om de erfbelasting op de schenking te betalen.
Het voordeel van gespreid betalen? Als u tijdens de looptijd overlijdt, zijn de volgende premies niet meer verschuldigd en betaalt u minder.

Eenmalige premie of gespreide premies

De premie van de overlijdensverzekering is afhankelijk van het verzekerde bedrag, de looptijd van de verzekering, uw ouderdom en uw gezondheidstoestand. Voor de betaling ervan hebt u twee mogelijkheden: ofwel betaalt u de premie in één keer, ofwel spreidt u de betaling over de looptijd. Een eenmalige premie komt in totaal het goedkoopst uit. Kiest u voor een gespreide betaling, dan gaan de premies jaarlijks omhoog en betaalt u in totaal meer. Toch heeft gespreid betalen ook een voordeel: als u tijdens de looptijd overlijdt, zijn de volgende premies niet meer verschuldigd en hebt u in totaal minder betaald.
Als u een overlijdensverzekering afsluit op uw eigen naam, moet de begunstigde bij uw overlijden erfbelasting betalen op het uitgekeerde kapitaal.Robin Vermaelen

Toekomstige erfbelasting indekken

Wenst u nog niet meteen te schenken, bijvoorbeeld omdat uw kind nog te jong is? Dan moet het later erfbelasting betalen als het uw vermogen erft. Ook daar kunt u uw kind tegen beschermen met een overlijdensverzekering. In dat geval wordt het overlijdenskapitaal afgestemd op de vermoedelijke erfbelasting die uw kind later zal moeten betalen op uw vermogen. Hier zit wel een addertje onder het gras. Als u de verzekering afsluit op uw eigen naam, wordt de verzekeringsuitkering bij uw overlijden opgeteld bij uw nalatenschap en mee onderworpen aan erfbelasting. Daar moet u rekening mee houden bij de berekening van het verzekerde kapitaal.
De opmaak van een overlijdensverzekering is geen kinderspel.Robin Vermaelen

Maatwerk

Een andere oplossing is dat uw kinderen de verzekering afsluiten op hun eigen naam en zélf de premie(s) betalen. Hebt u meerdere kinderen, dan moet er een contract per kind en per ouder worden opgemaakt. De uitkering wordt dan niet meegeteld voor de erfbelasting. Hebben uw kinderen onvoldoende spaargeld om de premie te betalen? Dan kunt u hen de middelen schenken. Als die schenking niet geregistreerd wordt, lopen de kinderen het risico om op het geschonken bedrag erfbelasting te moeten betalen. Met die verschuldigde erfbelasting houdt u best rekening bij de berekening van het overlijdenskapitaal. U begrijpt het al: de opmaak van een overlijdensverzekering is geen kinderspel. U laat zich best begeleiden door een specialist, zodat alles in overeenstemming is met uw specifieke situatie en wensen.

Meer weten? Neem contact op met uw relatiebeheerder.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Robin Vermaelen

Uw expert

Robin Vermaelen Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven