Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Registratie van schenkingen op afspraak
Successie Volgen De categorie volgen
10 JUN

Registratie van schenkingen op afspraak

10.6.2022
Laurence Mertens – Estate Planner
Laurence Mertens
Laurence Mertens Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 8.6.2022 10:58
Gepubliceerd op 10.6.2022 05:58
Een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen is onderworpen aan successierechten bij vroegtijdig overlijden. Om de schenking in een kantoor te registreren, moet u een afspraak maken.

Overzicht

 • Een niet-geregistreerde schenking is mogelijk onderworpen aan successierechten
 • Dat is zo, als de schenker overlijdt tijdens de fiscale risicotermijn
 • Die termijn is afhankelijk van het gewest waarin de schenker fiscaal verblijft
 • Registreer de schenking om deze risicotermijn te vermijden
 • U maakt hiervoor een afspraak in een kantoor Rechtszekerheid
 • De alternatieven zijn digitaal (via MyMinfin) of via een brief naar het scanningscentrum
 • Het effectieve moment van de registratie is afhankelijk van het gewest
Schenkingen horen vaak bij vermogensplanning. Een niet-geregistreerde schenking van roerende goederen (bankoverschrijving, kunstwerken, enzovoort) is onderworpen aan successierechten als de schenker vóór het einde van de fiscale risicotermijn overlijdt. Deze termijn is:
 • drie jaar in Brussel en Vlaanderen (waar het zeven jaar is voor een familiebedrijf)
 • vijf jaar in Wallonië sinds 1 januari 2022.
Om aan de risicotermijn te ontsnappen, laat u de schenking van roerende goederen best registreren. U betaalt dan schenkingsrechten tussen 3% en 7%, afhankelijk van de verwantschap en het gewest (fiscale woonplaats van de schenker). Schenkingsrechten zijn veel lager dan successierechten.
Om een erkenning van schenking in het kantoor Rechtszekerheid te laten registreren, moet u voortaan een afspraak maken.Laurence Mertens
Het is in uw belang om een schenking te laten registreren zodra de gezondheid van de schenker achteruitgaat. Tot november 2021 ging u 's ochtends naar een bureau voor rechtshulp, om op het laatste moment een schenking te registreren. Dit is sinds 1 december 2021 niet meer mogelijk. Registratie doet u nu alleen nog op afspraak in een plaatselijk kantoor Rechtszekerheid.

In de praktijk belt u naar 02 572 57 57 om een afspraak te maken. Zorg ervoor dat u over alle nodige documenten beschikt (kopie van de ondertekende schenkingserkenning en eventuele bijlagen). Bij overlijden voor registratie en tijdens de fiscale risicotermijn zal de schenking onderworpen zijn aan successierechten.

Online of per brief

 • Het snelste is het digitale MyMinfin-portaal. Ga daarvoor naar de website MyMinfin en klik op ‘Mijn interacties’ - ‘Een document indienen’. Sla de ondertekende schenkingserkenning en eventuele bijlagen op als één enkel PDF-bestand. Voeg het bestand bij het formulier en onderteken het elektronisch.
 • De tweede mogelijkheid is, dat u een kopie van de ondertekende schenkingserkenning en eventuele bijlagen per brief verzendt. Vermeld naam, voornaam en adres van de persoon die de erkenning voor registratie zal indienen en de schenkingsrechten zal betalen. Stuur alles in een gefrankeerde envelop naar het scanningcentrum van de taal van de erkenning.

Betaling en effectieve registratie

Het vaststellen van het tijdstip van registratie en van het einde van de risicotermijn verschilt van gewest tot gewest.
 • Is de schenker een fiscale inwoner van Vlaanderen, dan registreert het kantoor Rechtszekerheid de schenking op de dag van ontvangst van de schenkingserkenning (op voorwaarde dat de ontvangst plaatsvindt tijdens de openingsuren). Het kantoor Rechtszekerheid stuurt de erkenning door naar Vlabel, die de belasting inkohiert.
 • Is de schenker een fiscale inwoner van Wallonië of Brussel, dan registreert het kantoor de schenkingserkenning na betaling ervan. Als u ter plaatse registreert, betaalt u de schenkingsrechten onmiddellijk via Bancontact. Gaat alles via MyMinfin of per post, dan zal het kantoor u per e-mail of per post op de hoogte brengen van het te betalen bedrag.
Als de schenker dreigt te overlijden tijdens de fiscale risicotermijn, contacteert u best uw notaris.Laurence Mertens

Wat als de schenker dreigt te overlijden?

Als de schenker dreigt te overlijden tijdens de fiscale risicotermijn, contacteert u best uw notaris. In de neergelegde akte voorziet die de schenking van een datum en eventueel zelfs van een uur. Hiermee eindigt de fiscale risicotermijn, op voorwaarde dat het overlijden van de schenker na de ondertekening van de akte gebeurt.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Laurence Mertens

Uw expert

Laurence Mertens Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven