Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Tweede verblijf in het buitenland: fiscaliteit herzien
Fiscaliteit Volgen De categorie volgen
22 SEP

Tweede verblijf in het buitenland: fiscaliteit herzien

22.9.2021
Jean-Jacques Debacker – Estate Planner
Jean-Jacques Debacker Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 22.9.2021 09:51
Gepubliceerd op 22.9.2021 09:51
Onder druk van de Europese Unie heeft België zijn belasting op tweede verblijven in het buitenland herzien. Vanaf de belastingaangifte van 2022 worden ze belast op basis van het kadastraal inkomen.

Overzicht

  • België werd door Europa op de vingers getikt voor de manier waarop het tweede verblijven belast
  • Tweede verblijven in het buitenland worden voortaan belast volgens het kadastraal inkomen
  • De fiscus heeft hiervoor vier berekeningsmethodes opgesteld
  • U kunt het kadastraal inkomen dat de fiscus berekent eventueel betwisten
  • De fiscale impact zal evenwel beperkt blijven
  • Buitenlandse onroerende inkomsten zijn immers grotendeels vrijgesteld van belasting
Almaar meer Belgen kopen een tweede verblijf in het buitenland. De investering maakt het mogelijk om het nuttige - een extra inkomen - te koppelen aan het aangename. Maar de fiscaliteit is niet mee geëvolueerd. Ons land werd dan ook meermaals veroordeeld wegens discriminatie. Want tweede verblijven in het buitenland werden anders belast dan die in België. Onder dreiging van een dwangsom van 7.500 euro per dag besloot onze minister van Financiën de belasting op tweede verblijven te harmoniseren. Vanaf de volgende belastingaangifte (over de inkomsten van 2021) worden tweede verblijven in het buitenland belast volgens hun normale huurwaarde, dat wil zeggen: het kadastraal inkomen (KI), net zoals in België.
België heeft vier methoden vastgesteld om het KI van buitenlandse goederen te bepalen.

Vier berekeningsmethodes

De nieuwe regeling heeft enkel betrekking op onroerende goederen die rechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen, en die privé worden bewoond of verhuurd.

België heeft vier methoden vastgesteld om het KI van buitenlandse goederen te bepalen. Meer bepaald, op basis van:
  • De huurinkomsten in 1975 (het jaar van de laatste kadastrale gelijkschakeling in België)
  • De huurinkomsten van 1975 van soortgelijke eigendommen
  • De verkoopprijs van 1975, vermenigvuldigd met 5,3% om de huurwaarde te verkrijgen
  • De huidige marktwaarde van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 5,3% en gedeeld door een correctiefactor om prijsveranderingen te verrekenen
Volgens een omzendbrief kan de huidige marktwaarde worden gezien als de laatst bekende waarde (bij aankoop, erfenis, enzovoort).

Tijd tot 31 december

Als u officieel een tweede verblijf in het buitenland hebt, heeft de fiscus u intussen een vraag om inlichtingen gestuurd. U hebt nog tot 31 december 2021 de tijd om de gevraagde informatie te verstrekken, om zo het KI van uw onroerend goed te kunnen bepalen.

Sinds begin 2021 moet u elke aankoop van een tweede verblijf in het buitenland binnen vier maanden bij de belastingautoriteiten aangeven. Dat kan via het MyMinfin-portaal, of middels een formulier op de website van de FOD Financiën.

Bent u het niet eens met het KI dat de fiscus heeft bepaald (normaal gezien tegen eind maart 2022)? In dat geval kunt u overwegen om binnen twee maanden na de kennisgeving een bezwaarschrift in te dienen.
De fiscale impact zal beperkt zijn. In veel landen - waaronder Frankrijk, Spanje en Italië - zijn onroerende inkomsten namelijk vrijgesteld van belasting.Jean-Jacques De Backer

Fiscale impact is beperkt

De hervorming is verre van volmaakt. De correctiefactor is immers uitsluitend gebaseerd op een jaar, terwijl de vastgoedmarkten sinds 1975 sterk uiteenlopend evolueerden.

De fiscale impact zal beperkt zijn. De onroerende inkomsten van verschillende landen, zoals Frankrijk, Spanje of Italië, zijn namelijk vrijgesteld van belasting op grond van een dubbelbelastingverdrag. Voor andere landen wordt de belasting berekend op de helft van de onroerende inkomsten. Die worden volledig in aanmerking genomen om uw totale belastingtarief te bepalen volgens het principe van het progressievoorbehoud.

Vergeet ook niet dat deze hervorming niet van toepassing is op onroerende goederen die u via een vennootschap of een andere juridische constructie (zoals de translucide Franse SCI) aanhoudt.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Jean-Jacques Debacker Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven