Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Wegwijs in de belastingaangifte
Fiscaliteit Volgen De categorie volgen
6 JUN

Wegwijs in de belastingaangifte

6.6.2024
Lien Verdoodt – Estate Planner
Lien  Verdoodt
Lien Verdoodt Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 3.6.2024 13:48
Gepubliceerd op 6.6.2024 05:48
De belastingaangifte is er weer. Voor pensioenspaarders en beleggers is dat hét moment om geld terug te vorderen van de fiscus. Welke codes moet u daarvoor invullen?
Bezat u in 2023 een aandelenportefeuille? Dan vordert u de roerende voorheffing (rv) op uw dividenden (deels) terug via uw belastingaangifte. Net als de voorbije jaren, recupereert u de rv op dividenden ter waarde van maximaal 800 euro. Zijn ze belast tegen het normale tarief van 30%, dan vordert u tot 240 euro terug.

Dit bedrag staat niet automatisch in Tax-on-web. U geeft dit zelf aan bij code 1437 (2437). Vermeld de rv die u heeft betaald (dus niet de ontvangen dividenden!), op een zelfgekozen dividendschijf van 800 euro, met een maximum van 240 euro. Ontving u verschillende types dividenden, kies dan voor die, die belast zijn tegen 30%. Meer informatie vindt u in onze brochure. Meer informatie over Franse dividenden, vindt u hier terug.
Uw premies voor pensioensparen zijn ingevuld in Tax-on-web, maar check toch even of dit correct is gebeurd.Lien Verdoodt

Pensioensparen

Ook pensioenspaarders recupereren best geld van de fiscus. De premies zijn ingevuld in Tax-on-web, maar check toch even of dit correct is gebeurd.
  • Premies voor het klassieke pensioensparen komen in vak X, code 1361 (2361). Voor stortingen tot 990 euro bedraagt de belastingvermindering 30%, tussen 991 en 1.270 euro is dat 25%.
  • Premies voor een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen zonder vennootschap (POZ) geven recht op 30% belastingvermindering. Ze komen in vak X, code 1342 (2342).
  • Ten derde is er het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Als werknemer geeft u de betaalde premies aan in vak IV, code 1387 (2387). Bedrijfsleiders met een arbeidsovereenkomst geven ze aan in vak XVI, code 1421 (2421).
Genoot u vorig jaar door de hogere rente meer dan 980 euro aan interesten van uw spaarrekening(en) (op een of verschillende banken) en de 15% roerende voorheffing werd niet ingehouden? Dan dient u het bedrag boven 980 euro aan te geven in code 1151 (2151). Op dat bedrag wordt 15% roerende voorheffing belast.
Wie specifieke inkomsten geniet, heeft tijd tot 16 oktober 2024.

De premies van uw rechtsbijstandsverzekering

Hebt u een rechtsbijstandverzekering? Noteer in uw aangifte (in vak X, code 1344 of 2344) het bedrag van de premies, vermeld in het attest 281.63 dat u van uw verzekeraar kreeg, begrensd tot maximum 310 euro. U hebt dan recht op een belastingvermindering van maximaal 128 euro.

De deadline voor het indienen van de aangifte is 15 juli 2024. Wie specifieke inkomsten geniet, zoals de verloning van een bedrijfsleider, heeft tijd tot 16 oktober 2024.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Lien  Verdoodt

Uw expert

Lien Verdoodt Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven