Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
De belasting op uw aanvullende pensioen
Fiscaliteit Volgen De categorie volgen
2 NOV

De belasting op uw aanvullende pensioen

2.11.2023
Philipp Bollen – Director Estate Planning
Philipp Bollen Director Estate Planning
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 31.10.2023 13:52
Gepubliceerd op 2.11.2023 08:00
Meer dan 4 miljoen mensen krijgen een aanvullend pensioen als ze met pensioen gaan. Op MyPension.be vindt u een overzicht van uw bruto reserves. Hoeveel houdt u daar netto van over?
Hebt u tijdens uw loopbaan als werknemer of zelfstandige een groepsverzekering of IPT opgebouwd? Sinds 2016 geldt in ons land de regel dat het opgebouwde kapitaal automatisch uitbetaald wordt als u met pensioen gaat (zelfs als het contract een andere einddatum vermeldt). Dat is ofwel op de wettelijke pensioenleeftijd, ofwel als u voor de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat. Er is ook een overgangsperiode. Voor bijvoorbeeld het geboortejaar 1961 is opname mogelijk vanaf 63 jaar.

Het brutobedrag van uw verworven reserves vindt u terug in MyPension. De netto-uitkering ligt gewoonlijk zo’n 15 à 22% lager. Uw verzekeraar houdt namelijk verschillende heffingen in.

Ten eerste zijn er sociale bijdragen verschuldigd:

  • Een riziv-bijdrage van 3,55%
  • Een solidariteitsbijdrag van 2% (op kapitalen kleiner dan 24.790 euro is dat 1%)
Deze bijdragen worden berekend op het volledige kapitaal, inclusief de winstdeelname.
Ontvangt u uw aanvullende pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd en blijft u tot dan actief, dan wordt u belast tegen een gunsttarief van 10,09%.Philipp Bollen

Lagere belasting op wettelijke pensioenleeftijd

De volgende inhouding is de bedrijfsvoorheffing. Die wordt berekend op het gewaarborgde kapitaal (exclusief de winstdeelname) na aftrek van de sociale bijdragen.

Voor het deel van de reserve opgebouwd met bijdragen van de werkgever gelden de volgende regels:
  • Ontvangt u uw kapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (nu nog 65 jaar) of na een volledige loopbaan van 45 jaar én was u de laatste drie jaar ‘actief’ op de arbeidsmarkt, dan geldt het ‘gunsttarief’ van 10% plus gemeentebelastingen.
  • Gaat u met pensioen voor de wettelijke pensioendatum, dan betaalt u 16,5% plus gemeentebelastingen.

Het deel van de reserve opgebouwd met persoonlijke bijdragen wordt apart belast. U betaalt:

  • 10,09% op het kapitaal gevormd met bijdragen vanaf 1993
  • 16,66% op het kapitaal gevormd met eerder betaalde bijdragen
U moet het ontvangen pensioenkapitaal aangeven op uw eerste belastingaangifte als gepensioneerde.Philipp Bollen

Eindafrekening via de belastingaangifte

In de bedrijfsvoorheffing zit een beperkte provisie vervat voor de gemeentelijke opcentiemen (0,09% of 0,16%). In de meeste gemeenten dekt deze provisie niet de volledige gemeentebelasting. Daarom moet u het ontvangen kapitaal het jaar nadien aangeven op uw eerste belastingaangifte als gepensioneerde. Bij de eindafrekening past de fiscus het correcte percentage van de gemeentelijke opcentiemen toe. In de meeste gevallen moet u dan nog iets bijbetalen.

Wenst u graag meer informatie? Contacteer dan zeker uw relatiebeheerder.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Philipp Bollen Director Estate Planning
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven