Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Een tweede verblijf kopen via de vennootschap?
Fiscaliteit Volgen De categorie volgen
5 APR

Een tweede verblijf kopen via de vennootschap?

5.4.2023
Sophie Deroyer – Estate Planner
Sophie Deroyer
Sophie Deroyer Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 4.4.2023 08:33
Gepubliceerd op 5.4.2023 05:33
U voert uw professionele activiteiten uit in een vennootschap en vraagt zich af of u uw liquide middelen zou investeren in een tweede verblijf. Is dit een goed of slecht idee?
Voorbeeld: mijnheer Durant werkt via een besloten vennootschap als IT-specialist. Hij overweegt een appartement in Knokke te kopen om zich in het weekend te ontspannen. Is het aangewezen om deze aankoop via zijn vennootschap te doen?

De heer Durant moet eerst nagaan of de statuten van de vennootschap voorzien in vastgoedinvesteringen. Is dat niet zo, dan moet hij ze aanpassen.

Hij moet ook de fiscale gevolgen afwegen. Koopt hij het tweede verblijf via zijn vennootschap, dan belast de fiscus hem in zijn personenbelasting op een voordeel van alle aard (VAA). Hij gaat dan privé geen schulden aan. Zijn vennootschap trekt de kosten in verband met de aankoop (notariskosten, registratiekosten, interesten op een lening, enz.) fiscaal mogelijk af.
Uitgaven in verband met een vastgoedinvestering zijn alleen effectief aftrekbaar als de vennootschap er belastbare inkomsten uit genereert.Sophie Deroyer

Belastbare inkomsten

Uitgaven in verband met een vastgoedinvestering zijn alleen effectief aftrekbaar als de vennootschap er belastbare inkomsten uit genereert. Is dit zo voor de flat die de heer Durant heeft voor zijn vakanties? Nee, tenzij de vennootschap het pand verhuurt als de bedrijfsleider en zijn gezin er niet verblijven. Die huur zou mogelijk belastbare winst opleveren, voor zover het saldo tussen die huur en de kosten positief is.

De vennootschap mag zich ook beroepen op het vooruitzicht van een toekomstige belastbare meerwaarde als ze het pand doorverkoopt. Maar dit zal jaren later gebeuren en is zelfs niet zeker. Het is daarom raadzaam om deze doelstelling bij de overname in het bestuurdersverslag te vermelden. Maar er is geen garantie dat dit in de ogen van de fiscus voldoende zal zijn.

Bezoldigingstheorie

De vennootschap van mijnheer Durant bewijst dat de terbeschikkingstelling van het tweede verblijf een bezoldiging voor hem is. Maar als er geen echte diensten tegenover staan, weigert de fiscus de uitgaven voor de vennootschap misschien.

Maar hij is misschien milder als de vennootschap op een algemene vergadering zegt haar bestuurder te bezoldigen door het pand gratis ter beschikking te stellen, en dat ze dit objectief zal verantwoorden.

Het risico dat de fiscus de kosten aan het pand afwijst, zou groter zijn als de vennootschap besluit het vruchtgebruik van het pand te kopen, en de bedrijfsleider de blote eigendom. Dan mag de vennootschap niet rekenen op het vooruitzicht van een belastbare meerwaarde in de toekomst.
Een zware belasting is onvermijdelijk als de vennootschap het goed verkoopt of als ze wordt vereffend.Sophie Deroyer

De uitdaging van de overdracht

Als de heer Durant stopt met werken, wordt zijn vennootschap de facto een patrimoniumvennootschap. Dan moet hij het pand overdragen.

Aandelen schenken van een vennootschap, is over het algemeen minder duur dan een schenking van onroerend goed. Maar soms is het beter om het pand aan een derde te verkopen. Of om het uit de vennootschap te halen en aan een van de kinderen te schenken. Hier zal een zware belasting onvermijdelijk zijn als de vennootschap het goed verkoopt of als ze wordt vereffend.

Kortom, de aankoop van een tweede verblijf via uw vennootschap kan rendabel zijn, maar u moet voorzichtig zijn. U moet rekening houden met een aantal criteria, en daarvoor wint u het beste het advies van uw accountant in.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Sophie Deroyer

Uw expert

Sophie Deroyer Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven