Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Nieuw: sparen voor uw pensioen als zelfstandige
Pensioen Volgen De categorie volgen
4 JAN

Nieuw: sparen voor uw pensioen als zelfstandige

4.1.2019
Eric Vanbrusselen – Director Business Development Life Insurance
Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts

Dit leest u ook in het dossier "Pensioen"

Bekijk het dossier
Aangemaakt op 3.1.2019 15:20
Gepubliceerd op 4.1.2019 09:00
In ons land zijn er 450.000 zelfstandigen zonder vennootschap. Voor hen is er sinds dit jaar een formule om te sparen voor hun pensioen. Stort u nog dit jaar, dan betaalt u in 2019 minder belastingen.

Overzicht

  • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen zonder vennootschap (POZ) is nieuw sinds 2018
  • Ze is een mooie aanvulling op het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)
  • Uw POZ-premies leveren een belastingvermindering op van 30%
  • De eindbelasting op het kapitaal bedraagt 10%
  • U kunt de POZ combineren met het VAPZ, pensioensparen en langetermijnsparen

Bent u zelfstandige en oefent u uw activiteiten niet in een vennootschap uit? Dan had u tot dusver niet veel opties om op een fiscaalvriendelijke manier een extra spaarpotje op te bouwen voor uw pensioen. Alleen het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) stond open voor álle zelfstandigen. Maar dit bleef vrij beperkt, gezien de begrenzing tot 8,17% van het referentie-inkomen (met een jaarlijks plafond van 3.187,04 euro in 2018). 

Voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT) komen alleen zelfstandigen mét een vennootschap in aanmerking. Dit hiaat wordt nu opgevuld door de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). 

Spaart u nog niet voor uw pensioen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen? Doe dat dan eerst. Dat heeft fiscaal gezien de voorkeur.

Eerst VAPZ

De nieuwe formule vertoont opvallend veel gelijkenissen met de IPT. De maximaal fiscaal aftrekbare premie wordt berekend op basis van de 80%-regel. Dat wil zeggen dat de som van uw wettelijke pensioen en uw aanvullende pensioen maximaal 80% van het gemiddelde van uw inkomsten van de drie voorafgaande jaren mag bedragen. 

De nieuwe POZ is interessant vanaf een inkomen van ongeveer 30.000 euro. Ligt uw inkomen lager, dan botst u met het VAPZ al snel tegen het plafond van de 80%-regel. Heeft u nog geen VAPZ? Benut dan eerst deze optie. Die heeft fiscaal gezien de voorkeur. De maximale VAPZ-premie bedraagt 8,17% van uw referentie-inkomen (met een jaarlijks plafond van 3.187,04 euro in 2018).

Uw POZ-stortingen leveren u een belastingvermindering op van 30%.Eric Vanbrusselen 

Combinatie mogelijk met pensioensparen

Uw POZ-stortingen leveren u een belastingvermindering op van 30%. De keerzijde van de medaille is dat het kapitaal aan het einde van de rit wordt belast. De aanslagvoet bedraagt 10% bij (eventueel vervroegde) pensionering of overlijden.

Wilt u nog méér doen voor uw pensioen? Combineer dan de POZ en het VAPZ met het gereglementeerde pensioensparen. Afhankelijk van de aflossingen van uw woonkrediet komt u mogelijk ook voor het langetermijnsparen in aanmerking.

Het pensioensparen levert een fiscaal voordeel op van 30% op een gestorte premie tot 960 euro, ofwel 25% op een premie tot 1.230 euro. Het langetermijnsparen geniet een belastingvermindering van 30%.

De eindbelasting bedraagt 8% voor het pensioensparen en 10% voor het langetermijnsparen.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Trefwoorden: Pensioen Vermogen
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Dit leest u ook in het dossier "Pensioen"

Bekijk het dossier

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven