Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Minder belasting na 45 jaar werken
Pensioen Volgen De categorie volgen
13 AUG

Minder belasting na 45 jaar werken

13.8.2019
Eric Vanbrusselen – Director Business Development Life Insurance
Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 12.8.2019 12:03
Gepubliceerd op 13.8.2019 06:00
Door een wetswijziging betaalt u voortaan minder belasting op uw tweedepijlerpensioen na een volledige loopbaan van 45 jaar. Dat is belangrijk voor mensen die jong zijn beginnen te werken.

Overzicht

  • Bij uitbetaling van uw aanvullende pensioen wordt er belasting ingehouden 
  • Wie effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd krijgt een gunstige taxatie
  • De gunstige taxatie geldt voortaan ook voor wie 45 jaar effectief heeft gewerkt
  • De verlaagde belasting bedraagt 10% voor IPT’s en groepsverzekeringen
  • Voor VAPZ-kapitalen en RIZIV-plannen geldt dan een fictieve rente op 80% van het kapitaal
Bij de opname van uw wettelijke pensioen ontvangt u ook uw aanvullende pensioen. Op dat moment wordt ook de eindbelasting ingehouden. Het Generatiepact voerde in 2005 een verlaagd tarief in voor mensen die werken tot de wettelijke pensioenleeftijd. Door een wetswijziging geldt dat gunstregime voortaan ook na een loopbaan van 45 jaar, zelfs als u de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebt.

Die wijziging is belangrijk voor mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen te werken. Wie bijvoorbeeld op 18 jaar is beginnen te werken en op 63 jaar met pensioen gaat na een volledige loopbaan, kan nu ook gebruikmaken van de gunstregeling.
Wie op 18 jaar is beginnen werken en op 63 jaar met pensioen gaat na 45 jaar werken, kan nu ook voordeel hebben van een verlaagde eindbelasting.Eric Vanbrusselen

Effectief actief

Concreet moet u vanaf nu aan de volgende voorwaarden voldoen om gebruik te kunnen maken van de verlaagde eindbelasting op uw aanvullende pensioen:
  1. De uitbetaling gebeurt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar nu, 66 jaar vanaf 2025, 67 jaar vanaf 2030) of na een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwet (momenteel 45 jaar)
  2. U bent ‘effectief actief’ gebleven tot uw pensionering. Sommige inactieve periodes, zoals de periodes waarin in u ziekte- of werkloosheidsvergoedingen ontvangt, zijn gelijkgesteld aan ‘effectief actief’.
Opmerking: dezelfde voorwaarden gelden bij uitbetaling van het aanvullende pensioenkapitaal aan de begunstigde(n) na overlijden.
Voor groepsverzekeringen en IPT’s bedraagt de verlaagde belasting 10% in plaats van 16,5%. Dat geldt zowel voor zelfstandigen als voor loontrekkenden.

Wat houdt de gunstige taxatie ook alweer in?

Voor groepsverzekeringen en IPT’s wordt de eindbelasting verlaagd tot 10% in plaats van het normale tarief van 16,5%. Deze regeling geldt zowel voor zelfstandigen als voor loontrekkenden. Neemt u het kapitaal op los van uw effectieve pensionering op 60- of 61-jarige leeftijd, dan geldt een tarief van 20 of 18%.

Voor VAPZ-kapitalen en RIZIV-pensioenplannen wordt de eindbelasting geheven onder de vorm van een fictieve rente. Onder de fiscale gunstregeling wordt die berekend op 80% van het pensioenkapitaal in plaats van op 100%.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Trefwoorden: Pensioen Vermogen
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven