Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering

Planning Volgen De categorie volgen

Grote veranderingen voor het portefeuillebeheer in vennootschap

Bruno Halleux – Estate Planner
Het portefeuillebeheer in vennootschap was doorgaans gericht op individuele waarden. Die strategie berustte op de vrijstelling van de meerwaarden op individuele vennootschapsaandelen waarvoor een normaal belastingtarief geldt.
14.11.2018
Abonnees
4 min
Later lezen

Integratie van de familiale of externe overnemer

Jean-Pol Gourmet – Independent expert
We stellen vast dat overnemers de cultuur en de werking van de onderneming onvoldoende kennen. Hoe dat komt? Het ontbreekt hen aan volledige en relevante informatie. Zelfs binnen een familie.
24.10.2018
Abonnees
3 min
Later lezen

Het UBO-register komt eraan

Philipp Bollen – Director Estate Planning
Vanaf 31 oktober 2018 gaat het UBO-register officieel van start. Het verzamelt gegevens van de uiteindelijke begunstigden van in België gevestigde vennootschappen, stichtingen, VZW’s, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische entiteiten.
27.9.2018
Abonnees
3 min
Later lezen

De tweede echtgenoot tegenover de eerste kinderen

Jeanine Windey – Partner
Wanneer een familiepersoon overlijdt, is het in principe de echtgenoot die het vruchtgebruik van de nalatenschap erft, terwijl de kinderen de blote eigendom erven. Daarbij speelt het geen rol of het om een eerste of een tweede huwelijk gaat.
21.8.2018
Abonnees
2 min
Later lezen

Mag u echt doen wat u wilt?

Jeanine Windey – Partner
A priori mag iedereen vrij over zijn bezittingen beschikken. Maar de wet beperkt uw vrijheid om kosteloos over uw bezittingen te beschikken als u een of meer kinderen achterlaat.
16.8.2018
Abonnees
3 min
Later lezen

Successieplanning na een verhuis naar het buitenland

Wouter Claes – Partner
Meer en meer Belgen verhuizen vroeg of laat naar het buitenland. De redenen hiertoe zijn verschillend: een professionele opportuniteit in het buitenland, de liefde, een beter klimaat, een gunstiger fiscaal regime...
7.8.2018
Abonnees
5 min
Later lezen

Vervroegde verzaking van de vordering tot inkorting

Voor een reservataire erfgenaam bestaat de vordering tot inkorting uit het verzoek tot afwijzen van een schenking die zijn reserve aantast.
24.7.2018
Abonnees
4 min
Later lezen

De schenking tussen echtgenoten

Alain Van Geel – Partner
Een schenking tussen echtgenoten is in België een interessant instrument van vermogensplanning. Want zo’n schenking is flexibeler dan die ten gunste van andere personen. Ze is namelijk herroepbaar.
17.7.2018
Abonnees
3 min
Later lezen

Reservataire rechten van de langstlevende echtgenoot

In 1981 kreeg de langstlevende echtgenoot de hoedanigheid van reservataire erfgenaam toegekend. De wet van 31 juli 2017 behoudt de toekenning van een voorbehouden erfdeel ten voordele van de echtgenoot, maar wijzigt enigszins de grote lijnen daarvan.
3.7.2018
Abonnees
<3 min
Later lezen

De globale erfovereenkomst: een vreedzame erfopvolging

Momenteel kunnen ouderen hun nalatenschap niet met hun kinderen regelen terwijl ze nog leven. De wet van 31.07.2017 versoepelt dat verbod en staat een grote familieovereenkomst toe waarin de kinderen aanvaarden om later geen afrekening meer te maken.
27.6.2018
Abonnees
1-3 min
Later lezen

Belang van de inbreng van schenkingen

Wanneer iemand een schenking (of legaat) toekent aan een erfgerechtigde, moet die schenking dan als een voorschot op het erfdeel worden beschouwd (dus als een schenking of legaat 'vatbaar voor inbreng') of als iets dat de erfgerechtigde ontvangt bovenop zijn erfdeel (dus als een schenking of legaat 'buiten erfdeel')?
2.5.2018
Abonnees
<3 min
Later lezen

Wat als de wet uw schenkingsplannen dwarsboomt?

Jeanine Windey – Partner
Een ouder wil zijn beide kinderen evenveel gunnen door hen schenkingen in volle eigendom te doen, die dezelfde waarde hebben, maar niet van dezelfde aard zijn. Maar de regels over de inbreng van schenkingen aan erfgenamen gooien roet in het eten.
24.4.2018
Abonnees
3 min
Later lezen

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven