Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Tips voor woningkopers met de steun van hun ouders
#MyFuture Relationships Volgen De categorie volgen
2 JUN

Tips voor woningkopers met de steun van hun ouders

2.6.2021
Nhuy Nguyen – Estate Planner
Nhuy  Nguyen
Nhuy Nguyen Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 2.6.2021 11:03
Gepubliceerd op 2.6.2021 11:03
Steeds meer ouders geven hun kinderen financieel een duwtje in de rug om een woning aan te kopen. Maar hoe zit het met die extra inbreng van een van beide partners als de relatie op de klippen loopt?

Overzicht

  • Samenwoners kunnen hun extra inbreng beschermen door aan te kopen in ongelijke delen
  • Een alternatief is om bij de aankoop een schulderkenning op te maken
  • Gehuwde koppels worden beschermd door het huwelijksvermogenrecht
  • Bewaar altijd goed uw rekeninguittreksels en schenkingsdocumenten
Zonder financiële steun van ouders is het voor jonge koppels erg moeilijk om een woning aan te kopen. Daarom steken steeds meer ouders hun kinderen financieel een handje toe. Zolang alles goed gaat, wordt het hele gezin daar beter van. Maar hoe kunt u vermijden dat u de extra inbreng van uw ouders kwijt bent als het misloopt met de relatie? Een eerste optie is om de woning in een ongelijke verhouding aan te kopen, bijvoorbeeld 40/60. Bij de verkoop van de woning recupereert iedere partij dan gewoon zijn eigen inbreng. Toch kan een aankoop in de klassieke 50/50-verhouding vaak nuttig zijn voor samenwonende koppels. Dan kunnen ze via een zogenaamd ‘beding van aanwas’ elkaar beschermen tegen een plots overlijden van een van hen.
Kiest u voor een aankoop in een 50/50-verhouding, dan kunt u uw extra inbreng beschermen door bij de aankoop een schulderkenning op te maken.

Schulderkenning

Kiest u voor een aankoop in een 50/50-verhouding, dan kunt u uw extra inbreng beschermen door bij de aankoop een schulderkenning op te maken. Daarin erkent de ene partner een schuld tegenover de ander en staat duidelijk omschreven hoe de schuld vereffend moet worden bij een relatiebreuk. Dat kan door een ongelijke verdeling van de verkoopopbrengst of door de betaling van een vergoeding.

Willen uw ouders u later een som geld schenken, bijvoorbeeld om een renovatie te financieren? Dan kunt u alsnog een schulderkenning opmaken. Zorg er ook voor dat uw ouders het geld op uw persoonlijke rekening storten en houd de schenkingsdocumenten en rekeninguittreksels goed bij.
Koppels die gehuwd zijn onder het wettelijke stelsel worden beschermd door de wet.Nhuy Nguyen

Hoe zit het voor gehuwde koppels ?

Koppels die gehuwd zijn onder het wettelijke stelsel worden beschermd door de wet. Zij kunnen zich beroepen op de zogenaamde ‘vergoedingsregels’ als hun huwelijk strandt. Kort gezegd: als het gemeenschappelijke vermogen aangroeit door een inbreng van een van de partners, moet dit bij een echtscheiding vergoed worden door de gemeenschap. Kunt u bijvoorbeeld de inbreng van een schenking van uw ouders van 50.000 euro aantonen? Dan hebt u recht op een vergoeding van minstens dit bedrag uit het gemeenschappelijke vermogen. Het bewijs van die extra inbreng kunt u op allerlei manieren leveren, bijvoorbeeld via rekeninguittreksels en schenkingsdocumenten. Houd alle bewijsstukken dus goed bij.

Voor meer info hierover kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in
Nhuy  Nguyen

Uw expert

Nhuy Nguyen Estate Planner
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven