Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Pensioenplanning voor dummies
Pensioen Volgen De categorie volgen
17 AUG

Pensioenplanning voor dummies

17.8.2020
Eric Vanbrusselen – Director Business Development Life Insurance
Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 14.8.2020 16:51
Gepubliceerd op 17.8.2020 05:51
Almaar meer Belgen maken zich zorgen over hun oude dag. Bijna één derde vreest niet rond te komen na zijn pensioen. Een goed pensioenplan kan een flink duwtje in de rug geven.

Overzicht

  • MyPension.be is het online pensioenportaal van de overheid
  • U vindt er informatie over uw wettelijke en uw aanvullende pensioen
  • De schattingstool van AG geeft u een schatting van uw pensioenkloof en vereiste pensioenkapitaal
  • Via het pensioensparen en het langetermijnsparen spaart de wetgever mee voor uw pensioen
  • Voor zelfstandigen zijn er nog een aantal extra pensioenspaarformules met fiscaal voordeel
De voorbereiding van een zorgeloos pensioen begint met een bezoekje aan MyPension.be. Dat is het online pensioenportaal van de overheid, waar u de vooruitzichten voor uw wettelijke pensioen raadpleegt. Behalve uw vroegst mogelijke pensioendatum, vindt u er ook een raming van uw toekomstige pensioenbedrag. Die berekening is gebaseerd op de veronderstelling dat u tot uw pensioen werkt in hetzelfde statuut en tegen uw huidige loon.

Bent u teleurgesteld over het resultaat? Klik dan snel op de button ‘Mijn aanvullend pensioen’ in MyPension.be. Daar leest u welke spaarpotjes er in de tweede pensioenpijler op u wachten. Zowel werknemers als zelfstandigen vinden er een overzicht van de aanvullende pensioenplannen op hun naam.
Hoe langer u bereid bent te werken, hoe minder kapitaal u nodig hebt voor een zorgeloos pensioen.Eric Vanbrusselen

Pensioenschatter

Kijk voor een volgende stap op de website van BNP Paribas Fortis. Daar vindt u een handige tool waarmee u kunt schatten hoeveel kapitaal u nodig hebt om de kloof met uw gewenste pensioen te dichten. In enkele kliks berekent de tool ook hoeveel u daar maandelijks voor moet sparen tot aan uw pensioen. Dat bedrag wordt aangepast door te schuiven met uw gewenste pensioenleeftijd. Hoe langer u bereid bent te werken, hoe minder kapitaal u nodig hebt voor een zorgeloos pensioen.

Hebt u al spaargeld opzij voor uw oude dag? Of spaart uw werkgever iedere maand voor uw aanvullende pensioen? Dan bent u al goed op weg om het vereiste doelkapitaal te halen.
Om het saldo bijeen te sparen, verdienen ‘fiscale’ spaarformules uw voorkeur.Eric Vanbrusselen

Wetgever helpt mee

Om het saldo bijeen te sparen, verdienen ‘fiscale’ spaarformules uw voorkeur. Pensioensparen is een must voor jong en oud. Ook via het langetermijnsparen kunt u met hulp van de wetgever sparen voor later. Let wel, er is altijd een taks bij de uitkering verschuldigd. Contacteer een specialist voor persoonlijk advies.

Voor zelfstandigen komen daar het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen zonder Vennootschap bij. Ook bij deze spaarformules doet de wetgever een duit in het zakje. Om de laatste gaatjes te dichten, kunt u tot slot ook vrij sparen via een levensverzekering. Daarmee geeft u op uw eigen ritme nog een ultiem zetje aan uw pensioen.

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Eric Vanbrusselen Director Business Development Life Insurance
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavige brief zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze brief. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven