Menu
Priority Banking
Private Banking
Wealth Management
De bank voor een wereld in verandering
Samen groeien: dat is ondernemerschap
#MyFuture Entrepreneurship Volgen De categorie volgen
13 OKT

Samen groeien: dat is ondernemerschap

13.10.2022
Hassan Al Hilou – Founder & Innovation Director CAPITAL vzw
Hassan Al Hilou Founder & Innovation Director CAPITAL vzw
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Aangemaakt op 12.10.2022 17:23
Gepubliceerd op 13.10.2022 05:23
Hassan Al Hilou werd op zijn vijftiende de ‘Jongste ondernemer van het land’. Vandaag inspireert, stimuleert en begeleidt hij via zijn vzw CAPITAL Brusselse jongeren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Overzicht

  • Hoe schopte een vijftienjarige met Iraakse roots het tot ‘Jongste ondernemer van het land’?
  • Is passie de enige juiste drijfveer om te ondernemen, of mag het ook omwille van het geld?
  • 26% van de Brusselse jongeren is werkloos: hoe moeten we dat probleem aanpakken?
  • Hoe kan vzw CAPITAL, een onestopshop inzake jeugdontwikkeling, hierbij helpen?
Het belangrijkste voor ons is dat de jongeren worden gesteund. Niet financieel, maar door kennis en tijd in hen investeren.Hassan Al Hilou

U vond dit artikel de moeite?

Ontdek andere artikels in onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief

Ik schrijf mij in

Uw expert

Hassan Al Hilou Founder & Innovation Director CAPITAL vzw
Volgen De expert volgen
Bekijk alle experts
Deel:
Later lezen

De inlichtingen en meningen opgenomen in onderhavig artikel zijn toelichtingen met een louter informatief karakter. Zij kunnen in geen geval beschouwd worden als adviezen of aanbevelingen van fiscale, juridische of andere aard. Zij houden geen rekening met uw persoonlijke situatie. Wij verzoeken u dan ook uw raadsman te contacteren vooraleer enige beslissing te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd is op de inlichtingen vervat in deze communicatie. Deze Algemene Bankvoorwaarden vormen het algemene kader van de conventionele relatie tussen BNP Paribas Fortis NV kredietinstelling met maatschappelijke zetel gevestigd is in 1000 Brussel, Warandeberg 3 - B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel, onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle inzake beleggers- en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA-nr. BE 0403.199.702.

Doe mee met MyExperts

Blijf op de hoogte van de recentste beleggingstips

Al ingeschreven?

Meld u aan om het artikel te lezen.

Nog geen account? Inschrijven